لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (139)
تالیف (159)
ترجمه (11)
تهران (167)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (148)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (170) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خطر در چهارشنبه‌سوری
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
2- در خانه
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -01-7766-964-978 انتخاب
3- در خرید
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -054-185-600-978 انتخاب
4- در مطب دکتر
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 9 -01-2874-964-978 انتخاب
5- نقش ایرانیان در قیام مختار
نويسنده:علی دانشور - تمیشه،ساحل - دیویی: 953.02 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 1 -32-8805-964-978 انتخاب
6- در مطب دکتر
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -01-2874-964-978 انتخاب
7- در میهمانی
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -079-185-600-978 انتخاب
8- خطر در چهارشنبه‌سوری
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 0 -082-185-600-978 انتخاب
9- چهار فصل سرگرمی برای تحرک و تندرستی: مجموعه فعالیتهای جسمانی برای کودکان نوپا و پیش‌دبستانی: سرگرمی‌های تابستان‌
نويسنده:تریش کافنر ؛ مترجم:سیدحسین فدایی‌حسین ؛ مترجم:فاطمه فدایی‌حسین - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 372.21 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -072-301-964-978 انتخاب
10- در مهربانی با کوچکترها
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 6 -38-7766-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17