لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (139)
تالیف (159)
ترجمه (11)
تهران (167)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (148)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (170) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در تابستان
نويسنده:داوود شهرابی ؛ نقاش:علی خوش‌جام ؛ نقاش:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 8000 ریال - انتخاب
2- در فصل بهار
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 30000 ریال - 8 -12-7766-964-978 انتخاب
3- در تابستان
نويسنده:داوود شهرابی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 30000 ریال - 2 -00-2874-964-978 انتخاب
4- خطر در چهارشنبه‌سوری
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 25000 ریال - 5 -090-185-600-978 انتخاب
5- در ادب و احترام
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 25000 ریال - 3 -20-7766-964-978 انتخاب
6- در عادت‌های خوب
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام ؛ تصويرگر:یاسمن اکبری - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 30000 ریال - 0 -053-185-600-978 انتخاب
7- نقش ایرانیان در قیام مختار
نويسنده:علی دانشور - تمیشه،ساحل - دیویی: 953.02 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 30000 ریال - 1 -32-8805-964-978 انتخاب
8- در پارک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نشر نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 30000 ریال - 8 -67-7766-964-978 انتخاب
9- مهارت‌های ورزشی پایه: فعالیت‌های حرکتی مناسب برای کودکان 8 تا 10 ساله
مترجم:جواد آزمون ؛ مترجم:ماندانا آجودان‌گرکانی ؛ گرافيست:علی دانشور - مدرسه - دیویی: 613.704 - 80 صفحه - بیاضی (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - 1 -579-385-964 انتخاب
10- عشق در عسق: کشکول موضوع‌های مختلف و خواندنی برای قرآن
نويسنده:علی اسماعیلی ؛ نويسنده:علی اشرفی ؛ نويسنده:امیرحسین ایمانپور - هلتاک - دیویی: 297.159 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 140000 ریال - 9 -12-8224-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17