لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان‌های کوتاه شرلوک هولمز
نويسنده:کلر وست ؛ مترجم:فاطمه رزاق - گسترش رایانه - دیویی: 428.64024 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 185000 ریال - 9 -27-2957-964-978 انتخاب
2- Elephant man
نويسنده:تیم ویکاری ؛ مترجم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.64 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 7 -025-284-600-978 انتخاب
3- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - جعبه ای (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 7 -038-284-600-978 انتخاب
4- Elefant man
نويسنده:Tim Vicary ؛ مترجم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.64 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 7 -025-284-600-978 انتخاب
5- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 1 -80-7094-964-978 انتخاب
6- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 8 -78-7094-964-978 انتخاب
7- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 8 -81-7094-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1