لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (2)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - جعبه ای (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -038-284-600-978 انتخاب
2- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -78-7094-964-978 انتخاب
3- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -80-7094-964-978 انتخاب
4- Interchange: Intro student's book
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ تهيه و تنظيم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -81-7094-964-978 انتخاب
5- Elephant man
نويسنده:تیم ویکاری ؛ مترجم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.64 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -025-284-600-978 انتخاب
6- Elefant man
نويسنده:Tim Vicary ؛ مترجم:فاطمه رزاق - نور گیتی - دیویی: 428.64 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1