لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (45)
تالیف (66)
ترجمه (10)
تهران (74)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انتری که لوطیش مرده بود و داستان‌های دیگر
نويسنده:صادق چوبک ؛ گردآورنده:کاوه گوهرین - نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 22000 ریال - 6 -226-351-964 انتخاب
2- تنگسیر
نويسنده:صادق چوبک ؛ ويراستار:کاوه گوهرین - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 140000 ریال - 3 -162-351-964-978 انتخاب
3- قاعده لاضرر
مصحح:کاوه گوهرین - محسن شفایی - دیویی: 297.324 - 124 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1364 - 140 ریال - انتخاب
4- من در کجای جهان ایستاده‌ام ...؟ : "نوشته‌های پراکنده"
نويسنده:خسرو گلسرخی ؛ به‌اهتمام:کاوه گوهرین - فرهنگ کاوش - دیویی: 8fa8.84 - 356 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12000 ریال - انتخاب
5- برگزیده‌ای از گلستان سعدی: با معنی واژه‌ها و شرح ابیات دشوار
گردآورنده:کاوه گوهرین - امیرکبیر - دیویی: 8fa8.831 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 7000 ریال - 964-00-0572-X انتخاب
6- دستی میان دشنه و دل "نوشته‌های پراکنده"
نويسنده:خسرو گلسرخی ؛ به‌اهتمام:کاوه گوهرین - آرویج - دیویی: 8fa4.62 - 290 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 8 -097-504-964-978 انتخاب
7- راه رفتن با مرده‌ها ... گزیده‌ی شعرها
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:سهند صاحب‌دیوانی ؛ مترجم:کاوه گوهرین - آرویج ایرانیان - دیویی: 811.54 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -124-504-964-978 انتخاب
8- قصه‌های بهرنگ
نويسنده:صمد بهرنگی ؛ ويراستار:کاوه گوهرین - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 375000 ریال - 4 -855-351-964-978 انتخاب
9- برگزیده‌ای از گلستان سعدی: با معنی واژه‌ها و شرح ابیات دشوار
مصحح:کاوه گوهرین - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa8.831 - 62 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 65 ریال - انتخاب
10- خسته‌تر از همیشه "مجموعه کامل سروده‌ها"
شاعر:کاوه گوهرین - نشر آرویج - دیویی: 8fa1.62 - 228 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 ریال - 3 -54-7174-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8