لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (74)
تالیف (108)
ترجمه (0)
تهران (108)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (108) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیر تیغ: خاطراتی از شهید مدافع حرم محسن حججی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.0844092 - 336 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 2 -61-7594-600-978 انتخاب
2- بلورچی: مجموعه یادداشت‌ها و دست‌نوشته‌های شهید مهران (علی) بلورچی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.0843092 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 85000 ریال - 9 -53-6274-600-978 انتخاب
3- با دست‌های خالی: خاطراتی از شهید حسن طهرانی‌مقدم
به‌اهتمام:مهدی بختیاری ؛ ويراستار:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.0843092 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 65000 ریال - 6 -21-7594-600-978 انتخاب
4- حضرت یار: خاطرات خودگفته حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای ؛ به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.0844092 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 85000 ریال - 7 -08-7594-600-978 انتخاب
5- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.08430922 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1399 - 180000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
6- ذوالفقار: برش‌هایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.0843092 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 280000 ریال - 0 -65-7594-600-978 انتخاب
7- طریق محبت: مجموعه گفتارها و رهنمودهای حاج میرزا اسماعیل دولابی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 297.998 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 55000 ریال - 3 -22-7594-600-978 انتخاب
8- کتاب عکس
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 779.9955 - 40 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -18-7594-600-978 انتخاب
9- حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.08440922 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 75000 ریال - 0 -23-7594-600-978 انتخاب
10- حضرت یار: خاطرات خودگفته حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای
نويسنده:سیدعلی خامنه‌ای ؛ به‌اهتمام:علی اکبری‌مزدآبادی - یا زهرا(س) - دیویی: 955.0844092 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 75000 ریال - 7 -08-7594-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11