لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متون ادب پارسی
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ نويسنده:رویا احمدامرجی ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 8fa0.8 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 300000 ریال - 2 -514-158-600-978 انتخاب
2- آب آرامش شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - زعفران - دیویی: 158.1 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 85000 ریال - 1 -59-6287-600-978 انتخاب
3- آب آرامش شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 158.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 95000 ریال - 3 -351-158-600-978 انتخاب
4- آب، آرامش، شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 158.1 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 260000 ریال - 3 -351-158-600-978 انتخاب
5- آب، آرامش، شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 158.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 110000 ریال - 3 -351-158-600-978 انتخاب
6- آب، آرامش، شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 158.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 160000 ریال - 3 -351-158-600-978 انتخاب
7- ایمنی در آزمایشگاه
نويسنده:فائزه خلیلیان ؛ نويسنده:سارا رحیم‌نژاد ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) - دیویی: 542.1 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 110000 ریال - 1 -4726-10-964-978 انتخاب
8- آب، آرامش، شفا
نويسنده:شاهپرک فرحبخش ؛ ويراستار:زهرا یوسفی‌تبار - جاودانه،جنگل - دیویی: 158.1 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 280000 ریال - 3 -351-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1