لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویوپوینت: راهنمای عملی روش ویوپوینت و کامپوزیشن
نويسنده:آن بوگارت ؛ مترجم:سیمین غلامی ؛ ويراستار:مرتضی حسین‌زاده - بیدگل - دیویی: 792.028 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 3 -47-5193-600-978 انتخاب
2- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
3- بی بال و پر: طنزهای وودی آلن
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -81-5193-600-978 انتخاب
4- بی بال و پر: طنزهای وودی آلن
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 7 -81-5193-600-978 انتخاب
5- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
6- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
7- دام
نويسنده:تادئوش روژه‌ویچ ؛ مترجم:محمدرضا خاکی ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 891.8527 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 8 -84-5193-600-978 انتخاب
8- خیاط
نويسنده:اسلاوومیر مروژک ؛ مترجم:محمدرضا خاکی ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 891.8527 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 110000 ریال - 5 -85-5193-600-978 انتخاب
9- خیاط
نويسنده:اسلاوومیر مروژک ؛ مترجم:محمدرضا خاکی ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 891.8527 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 5 -85-5193-600-978 انتخاب
10- شهادت یا یک کم آسایشی که داریم و فهرست
نويسنده:تادئوش روژه‌ویچ ؛ مترجم:محمدرضا خاکی ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 891.8527 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 9 -74-5193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2