لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (19)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بی بال و پر: طنزهای وودی آلن
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 150000 ریال - 7 -81-5193-600-978 انتخاب
2- خدای دوزخ
نويسنده:سام شپرد ؛ مترجم:وازریک درساهاکیان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 9 -61-5193-600-978 انتخاب
3- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
4- شهادت یا یک کم آسایشی که داریم و فهرست
نويسنده:تادئوش روژه‌ویچ ؛ مترجم:محمدرضا خاکی ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 891.8527 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 130000 ریال - 9 -74-5193-600-978 انتخاب
5- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
6- خیاط
نويسنده:اسلاوومیر مروژک ؛ مترجم:محمدرضا خاکی ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 891.8527 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 110000 ریال - 5 -85-5193-600-978 انتخاب
7- ویوپوینت: راهنمای عملی روش ویوپوینت و کامپوزیشن
نويسنده:آن بوگارت ؛ مترجم:سیمین غلامی ؛ ويراستار:مرتضی حسین‌زاده - بیدگل - دیویی: 792.028 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3 -47-5193-600-978 انتخاب
8- خدای دوزخ
نويسنده:سام شپرد ؛ مترجم:وازریک درساهاکیان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 140000 ریال - 9 -61-5193-600-978 انتخاب
9- بی بال و پر
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 220000 ریال - 7 -81-5193-600-978 انتخاب
10- بی بال و پر: طنزهای وودی آلن
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 817.54 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 7 -81-5193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2