لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پریزاد
نويسنده:زلیخا رخشانی - طلایه - دیویی: 8fa3.62 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -73-2925-964-978 انتخاب
2- پریزاد
نويسنده:زلیخا رخشانی - طلایه - دیویی: 8fa3.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 5 -73-2925-964-978 انتخاب
3- ماهرخ
نويسنده:زلیخا رخشانی - طلایه - دیویی: 8fa3.62 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 130000 ریال - 4 -25-2925-964-978 انتخاب
4- پریزاد
نويسنده:زلیخا رخشانی - طلایه - دیویی: 8fa3.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 95000 ریال - 5 -73-2925-964-978 انتخاب
5- پریزاد
نويسنده:زلیخا رخشانی - طلایه - دیویی: 8fa3.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -73-2925-964-978 انتخاب
6- ماهرخ
نويسنده:زلیخا رخشانی - طلایه - دیویی: 8fa3.62 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 110000 ریال - 4 -25-2925-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1