لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهانی شدن فرهنگ و ارتباطات
نويسنده:همایون حمیدی‌فراهانی ؛ نويسنده:محمدرضا حقیقی ؛ نويسنده:اسماعیل کاوسی - مشق شب - دیویی: 306 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 105000 ریال - 5 -68-5305-600-978 انتخاب
2- نگاهی به ژئوپلیتیک و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:نبی‌الله رشنو ؛ نويسنده:همایون حمیدی‌فراهانی ؛ ويراستار:علی‌اصغر عطاء‌الهی - مرکز ملی جهانی شدن - دیویی: 330.120955 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110000 ریال - 7 -4-92994-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1