لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (73)
تالیف (71)
ترجمه (77)
تهران (148)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (148) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیست‌شناسی پلاستید
نويسنده:کوین پایک ؛ مترجم:فیروزه چلبیان ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - آییژ - دیویی: 574.87 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 0 -517-970-964-978 انتخاب
2- فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): ترویج و آموزش کشاورزی
نويسنده:نصرالله سفیدبخت ؛ نويسنده:علی نیکخواه ؛ نويسنده:مرادعلی زهری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،فرهنگستان علوم - دیویی: 630.3 - 384 صفحه - (در15جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 4 -6093-03-964-978 انتخاب
3- تراکتور و مکانیسم آن
نويسنده:جان لیل‌جدال ؛ مترجم:محمود ثقفی ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 620 - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1369 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
4- زمین در فضا
نويسنده:احمد دالکی ؛ ويراستار:محمدباقر خسروی ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 525 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1500 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
5- مدیریت بودجه در بخش عمومی و رویکردهای نوین آن
نويسنده:ابراهیم عباسی ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی - دیویی: 351.722 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -174-338-964-978 انتخاب
6- واژگان کشاورزی: انگلیسی ـ فارسی، فارسی ـ انگلیسی
گردآورنده:محمدرضا داهی ؛ گردآورنده:فاطمه مصلحی‌مصلح‌آبادی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 630.3 - 484 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -0797-01-964-978 انتخاب
7- عصر دایناسورها
نويسنده:جکی بیلی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 567.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -052-389-964-978 انتخاب
8- زنجیره‌های غذایی با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:لیام اودانل ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:سینتیا مارتین - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 574.5 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 4000 نسخه - 9 -314-389-964-978 انتخاب
9- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): علوم دامی
نويسنده:نصرالله سفیدبخت ؛ ويراستار:غلامرضا ستوده ؛ ويراستار:سیدمحمد اشکان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 630.3 - 240 صفحه - (در15جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 6 -9293-03-964 انتخاب
10- گیاه‌شناسی
نويسنده:رابرت وود ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507.8 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 0 -25-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15