لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (71)
تالیف (71)
ترجمه (74)
تهران (145)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (145) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قنات‌سازی و قنات‌داری
نويسنده:عبدالکریم بهنیا ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - مرکزنشردانشگاهی - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -0975-01-964 انتخاب
2- بیماریهای درختان میوه هسته‌دار
نويسنده:جوزف اگاوا ؛ مترجم:سیدمحمد اشکان ؛ ويراستار:محمدرضا داهی - مرکزنشردانشگاهی - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 39000 ریال - 0 -1093-01-964 انتخاب
3- آینده‌ی کره‌ی زمین: مقدمه‌ای بر توسعه‌ی پایدار
نويسنده:فیلیپ‌جی. دوبوا ؛ نويسنده:والری گیدو ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 80 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 0 -317-389-964-978 انتخاب
4- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): آبیاری
نويسنده:علیرضا سپاسخواه ؛ ويراستار:غلامرضا ستوده ؛ ويراستار:سیدمحمد اشکان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 422 صفحه - (در15جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2000 نسخه - 46000 ریال - 2 -9294-03-964-978 انتخاب
5- مبانی اندیشه حفاظت محیط زیست: سر تحول و طبقه‌بندی پهنه‌های طبیعی حفاظت شده
نويسنده:کامبیز بهرام‌سلطانی ؛ ويراستار:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:داریوش نثاری - شرکت انتشارات فنی ایران - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -632-389-964-978 انتخاب
6- باران اسیدی
نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -297-389-964-978 انتخاب
7- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
8- راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی
نويسنده:دیویدجرالد هسایون ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 242 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 7 -433-389-964-978 انتخاب
9- تغییرات اقلیمی (آب و هوا)
نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -323-389-964-978 انتخاب
10- زیست‌بوم‌ها (اکوسیستم‌ها) با همراهی پروفسور ماکس آکسیوم
نويسنده:آگنیژ بیسکاپ ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:تاد اسمیت - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 4000 نسخه - 6 -315-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15