لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (72)
تالیف (71)
ترجمه (75)
تهران (146)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
2- تغییرات اقلیمی (آب و هوا)
نويسنده:سالی مورگان ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -323-389-964-978 انتخاب
3- راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی
نويسنده:دیویدجرالد هسایون ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 242 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 250000 ریال - 7 -433-389-964-978 انتخاب
4- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): ترویج و آموزش کشاورزی
نويسنده:سیروس سلمان‌زاده ؛ ويراستار:غلامرضا ستوده ؛ ويراستار:سیدمحمد اشکان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 224 صفحه - (در15جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
5- علوم زیست محیطی
نويسنده:دانیل‌دی. چیراس ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ مترجم:بهرام معلمی - مرکز نشر دانشگاهی - 832 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 4000 نسخه - 90000 ریال - 964-01-1099-X انتخاب
6- تراکتور و مکانیسم آن
نويسنده:جان لیل‌جدال ؛ نويسنده:والتر‌م کارلتون ؛ نويسنده:پل‌ک ترنکویست - مرکز نشر دانشگاهی - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -0521-01-964-978 انتخاب
7- محیط زیست به روایت تصویر
نويسنده:مایکل آلابای ؛ نويسنده:مایک ساندرز ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 1 -039-389-964-978 انتخاب
8- گیاه‌شناسی
نويسنده:رابرت وود ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -25-7414-964-978 انتخاب
9- محیط زیست به روایت آزمایش
نويسنده:رابرت سندن ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -038-389-964-978 انتخاب
10- فرهنگ نوین کشاورزی و منابع طبیعی (شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی): بیماری‌شناسی گیاهی
نويسنده:کرامت‌الله ایزدپناه ؛ نويسنده:جعفر ارشاد ؛ نويسنده:ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 512 صفحه - (در15جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -6062-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15