لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (14)
تالیف (0)
ترجمه (20)
تهران (19)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نشاط و تندرستی برای تمامی دوران زندگی: پیشگیری و رهایی از سرطان، راهی به سوی تندرستی و نشاط در تمامی دوران زندگی، پیشگیری ...
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:دین ارنیش ؛ نويسنده:نیل بارنارد - قدیس - دیویی: 616.99405 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 26000 ریال - 5 -19-8424-964 انتخاب
2- تناسب و تندرستی با برنامه غذایی
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:مریلین دایاموند ؛ مترجم:مرتضی میرهاشمی - ققنوس - دیویی: 613.26 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 22000 ریال - 7 -564-311-964-978 انتخاب
3- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:لیندا فاکس ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 28000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
4- راز یک عمر سلامت
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:مریلین دایاموند ؛ مترجم:آرزو دادفر - سیمرغ - دیویی: 615 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 2 -01-6584-964 انتخاب
5- چهره برتر، حالت بهتر
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.7 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6000 ریال - 9 -10-6188-964 انتخاب
6- تناسب و تندرستی
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:مریلین دایاموند ؛ مترجم:شیرین دانشمند - آتنا - دیویی: 613 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 ریال - 6 -2-90653-964 انتخاب
7- یوگای صورت (چهره برتر، حالت بهتر)
نويسنده:لیندا فاکس ؛ نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:سیروس گنجوی - پیک فرهنگ - دیویی: 613.71 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7000 ریال - 5 -12-6188-964 انتخاب
8- رهایی از سرطان
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ مترجم:حسن فشارکی‌زاده - ارزنده - دیویی: 616.99449052 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7900 ریال - 3 -6-92092-964 انتخاب
9- تناسب و تندرستی با برنامه غذایی
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:مریلین دایاموند ؛ مترجم:مرتضی میرهاشمی - اخوان - دیویی: 613 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 14000 ریال - 4 -0-92855-964 انتخاب
10- تناسب و تندرستی
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:مریلین دایاموند ؛ مترجم:شیرین دانشمند - نشر چشمه - دیویی: 613.26 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 70000 ریال - 6 -94-5571-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2