لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احتمال و فرآیندهای تصادفی: مجموعه برق
نويسنده:محمدرضا تربی ؛ نويسنده:محمدرضا اکبرزاده - مکتب ماهان - دیویی: 519.5076 - 274 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 9 -59-6575-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1