لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرش مفهومی تفسیر طیف‌های NMR دو بعدی
نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان - آوای دانش‌گستر - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 450000 ریال - 3 -1-99998-622-978 انتخاب
2- سنتز پپتید
نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان - آوای دانش‌گستر - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 180000 ریال - 6 -0-99998-622-978 انتخاب
3- گنجینه سوالات شیمی آلی
نويسنده:مسعود صادقی ؛ نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان - آذریون - 370 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -75-6836-964-978 انتخاب
4- عامل‌دار شدن کوالانسی و غیر کوالانسی نانو لوله‌های کربنی
نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان ؛ ويراستار:محمدحسن هوشدارتهرانی ؛ ويراستار:سیدعباس طباطبایی - آوای دانش‌گستر - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 135000 ریال - 4 -04-6976-600-978 انتخاب
5- گنجینه جامع شیمی آلی: بیش از 1000 نکته تستی، منبع کامل برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته شیمی آلی
نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان ؛ نويسنده:سیدمجتبی موسوی ؛ نويسنده:مریم خالصی - آذریون - 572 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -62-6836-964-978 انتخاب
6- بررسی شیمی فضایی مولکول‌های آلی
نويسنده:محمدرضا قلی‌بیکیان ؛ ويراستار:یونس پناهی - آوای دانش‌گستر - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 110000 ریال - 8 -22-6976-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1