لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهداشت و ایمنی در رانندگی (راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تصادفات)
نويسنده:مرتضی شمسی ؛ ويراستار:اسد نصیری - صفیر سیمرغ - دیویی: 363.125 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 5 -0-94190-600-978 انتخاب
2- فرهنگ جامع ترافیک
نويسنده:مرتضی شمسی - صفیر سیمرغ - دیویی: 363.125 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 7 -8-94705-600-978 انتخاب
3- آموزش فرهنگ ترافیک (3)
نويسنده:مرتضی شمسی ؛ تصويرگر:فرنوش بهرامی - صفیر سیمرغ - دیویی: 363.1 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -7-94705-600-978 انتخاب
4- آموزش فرهنگ ترافیک (2)
نويسنده:مرتضی شمسی ؛ تصويرگر:فرنوش بهرامی - صفیر سیمرغ - دیویی: 363.1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 3 -6-94705-600-978 انتخاب
5- آموزش فرهنگ ترافیک (1)
نويسنده:مرتضی شمسی ؛ تصويرگر:سحر حاجی‌وندی - صفیر سیمرغ - دیویی: 363.1 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -5-94705-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1