لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (84)
تالیف (0)
ترجمه (146)
تهران (135)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (146) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفر به سرزمین سحر و پری
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:مریم تقدیسی - کارگاه فیلم و گرافیک سپاس - دیویی: 833.912 - 218 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 240000 ریال - 7 -01-6767-600-978 انتخاب
2- زندگی با تمام وجود
نويسنده:برنه براون ؛ مترجم:مریم تقدیسی - آسمان نیلگون - دیویی: 131 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 115000 ریال - 3 -12-7575-600-978 انتخاب
3- موفقیت نامحدود
نويسنده:ناپلئون هیل ؛ مترجم:مریم تقدیسی - جیحون - دیویی: 650.1 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17000 ریال - 6 -53-8554-964 انتخاب
4- کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - دیویی: 155.2 - 170 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 140000 ریال - 8 -117-278-600-978 انتخاب
5- گام‌های بلند: تغییراتی کوچک، نتایجی بزرگ
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:مریم تقدیسی - جیحون - دیویی: 158.1 - 190 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 20000 ریال - 9 -12-8554-964 انتخاب
6- زندگی به روش 80/20
نويسنده:ریچارد کخ ؛ مترجم:مریم تقدیسی - آینده درخشان - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 85000 ریال - 3 -19-5527-600-978 انتخاب
7- طلوع زمینی نو: کشف هدف زندگی
نويسنده:اکهارت تول ؛ مترجم:مریم تقدیسی - بخشایش - دیویی: 291.4 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 2 -048-182-964-978 انتخاب
8- به هرچی فکی می‌کنی به برعکسش هم فکر کن
نويسنده:پل آردن ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ارس - دیویی: 650.1 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 45000 ریال - 6 -04-5630-600-978 انتخاب
9- گام‌های بلند: تغییراتی کوچک، نتایجی بزرگ
نويسنده:آنتونی رابینز ؛ مترجم:مریم تقدیسی - جیحون - دیویی: 158.1 - 188 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 12000 ریال - 9 -12-8554-964 انتخاب
10- کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟
نويسنده:میکائل کروگروس ؛ نويسنده:رومن چپلر ؛ مترجم:مریم تقدیسی - ققنوس - دیویی: 155.2 - 168 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 8 -117-278-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15