لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (21)
ترجمه (1)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های آمار استنباطی در روان‌شناسی و علوم تربیتی
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:محمدرضا کریم‌شجره ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - موسسه آموزشی انتشاراتی سیمیا - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -330-177-600-978 انتخاب
2- آموزش واژگان highschool به روش کدینگ و ریشه‌شناسی
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:زهرا نوبخت - سروش برتر - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -1-97216-600-978 انتخاب
3- آموزش واژگان تخصصی مدیریت به روش کدینگ و ریشه‌شناسی (تصویرسازی ذهنی)
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:احمد رضایی - سروش برتر - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -3-97216-600-978 انتخاب
4- آموزش واژگان ضروری TOEFL به روش کدینگ و ریشه‌شناسی
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:محمدجواد امرائی ؛ ويراستار:عماد مهدی‌زاده - سروش برتر - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 5 -6-97216-600-978 انتخاب
5- 522 واژه پرتكرار آزمون ept
نويسنده:حسین زهره‌وند ؛ نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:نرگس مصباح‌الهدی - سروش برتر - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -3-98025-600-978 انتخاب
6- آموزش واژگان ضروری TOEFL به روش کدینگ و ریشه‌شناسی
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:محمدجواد امرائی ؛ ويراستار:عماد مهدی‌زاده - سروش برتر - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 5 -6-97216-600-978 انتخاب
7- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:علیرضا احدی ؛ نويسنده:مهری سروش - سروش برتر - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 8 -5-97216-600-978 انتخاب
8- ریاضی برای سرگرمی: روشهای بدیع و خلاقانه
نويسنده:ساتیاناراایاناراجو توتاکورا ؛ مترجم:فرنوش کریمی ؛ مترجم:مهری سروش - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -710-124-600-978 انتخاب
9- آموزش 1100 واژه به روش کدینگ
نويسنده:مهری سروش - افق دور - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 0 -065-423-600-978 انتخاب
10- آموزش 1100 واژه به روش کدینگ
نويسنده:مهری سروش - افق دور - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 0 -065-423-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3