لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (7)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:علیرضا احدی ؛ نويسنده:مهری سروش - سروش برتر - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 7 -1-98025-600-978 انتخاب
2- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:علیرضا احدی ؛ نويسنده:مهری سروش - سروش برتر - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -1-98025-600-978 انتخاب
3- آموزش واژگان highschool به روش کدینگ و ریشه‌شناسی
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:زهرا نوبخت - سروش برتر - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -1-97216-600-978 انتخاب
4- بانک آزمون ریاضیات پایه و مقدماتی آمار 2
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:محمدرضا کریم‌شجره ؛ ويراستار:مریم عبدی - اتا - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 5 -62-5526-964-978 انتخاب
5- آموزش واژگان تخصصی مدیریت به روش کدینگ و ریشه‌شناسی (تصویرسازی ذهنی)
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:احمد رضایی - سروش برتر - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -3-97216-600-978 انتخاب
6- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:علیرضا احدی ؛ ويراستار:ندا فرهادی‌چشمه‌مرواری - اردیبهشت - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 0 -206-171-964-978 انتخاب
7- آموزش 1100 واژه به روش کدینگ
نويسنده:مهری سروش - افق دور - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 0 -065-423-600-978 انتخاب
8- آموزش 504 واژه کاملا ضروری: به روش جادویی رمزگذاری فقط در 30 ثانیه
نويسنده:علیرضا احدی ؛ نويسنده:مهری سروش - سروش برتر - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 8 -5-97216-600-978 انتخاب
9- بانک آزمون ریاضیات پایه و مقدماتی آمار 1
نويسنده:مهری سروش ؛ نويسنده:محیا کرمانی ؛ ويراستار:فرنوش کریمی - اردیبهشت - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -220-171-964-978 انتخاب
10- آموزش 1100 واژه به روش کدینگ
نويسنده:مهری سروش - افق دور - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 0 -065-423-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3