لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (13)
تالیف (14)
ترجمه (19)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذری بر شعر آلمانی
نويسنده:علی غضنفری - کتاب‌سرا - دیویی: 831.91408 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-5840-49-X انتخاب
2- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - دیویی: 831.914 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
3- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - دیویی: 831.914 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 500 نسخه - 400000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
4- روی آستانه‌های سرنوشت
نويسنده:علی غضنفری ؛ ويراستار:آراسته بیداربخت - آوای ‌کلار - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 7 -085-226-600-978 انتخاب
5- جنگ سرد نوین: نبرد بر سر مواد خام، انهدام دنیا برای برقراری قدرت جهانی
نويسنده:اریش فولات ؛ نويسنده:الکساندر یونک ؛ مترجم:علی غضنفری - آوای ‌کلار - دیویی: 333.7 - 498 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 4000 نسخه - 90000 ریال - 0 -81-8390-964-978 انتخاب
6- فصل پنجم
نويسنده:علی غضنفری - آوای ‌کلار - دیویی: 8fa1.62 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1200 نسخه - 60000 ریال - 0 -65-8390-964-978 انتخاب
7- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - دیویی: 831.914 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
8- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - دیویی: 831.914 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
9- حیف از ما دوتا
نويسنده:علی غضنفری ؛ ويراستار:آراسته بیداربخت - آوای ‌کلار - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1200 نسخه - 60000 ریال - 5 -089-226-600-978 انتخاب
10- هرگز، مگو هرگز!: عاشقانه‌ها، ترانه‌ها، بازسرایی‌ها و شعرهای کوتاه
نويسنده:برتولت برشت ؛ مقدمه:هانا آرنت ؛ مترجم:علی عبداللهی - گل آذین - دیویی: 831.914 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 6 -40-7703-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4