لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (9)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیات مثنوی
نويسنده:محمود درگاهی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.31 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 ریال - 8 -0203-00-964 انتخاب
2- شریعتی آشنای ناشناخته: تأملاتی در آراء برخی از منتقدان شریعتی
نويسنده:محمود درگاهی - کویر - دیویی: 297.48 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 145000 ریال - 6 -075-214-964-978 انتخاب
3- آیات مثنوی
تدوين:محمود درگاهی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.31 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 100000 ریال - 2 -0203-00-964-978 انتخاب
4- در بیشه اندیشه‌ها (گلبرگها)
نويسنده:محمود درگاهی - آذرنگ - دیویی: 8fa0.9 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 7500 ریال - 0 -05-6374-964 انتخاب
5- در بیشه اندیشه‌ها (گلبرگها)
نويسنده:محمود درگاهی - صنعت ‌گستر - دیویی: 8fa1.008 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 15000 ریال - 9 -23-6999-964 انتخاب
6- سرود بیداری: بررسی و تفسیر سخن، اندیشه و آیین حکیم‌ناصرخسرو قبادیانی با گزیده‌ای از چکامه‌های او
نويسنده:محمود درگاهی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.22 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 6 -0607-00-964 انتخاب
7- در بیشه اندیشه‌ها
نويسنده:محمود درگاهی - آذرنگ - دیویی: 8fa1.008 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 33000 ریال - 964-6374-62-X انتخاب
8- نقد شعر در ایران (بررسی شیوه‌های نقد ادبی در ایران از آغاز تا عصر جامی)
نويسنده:محمود درگاهی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.009 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 11000 ریال - 8 -0394-00-964 انتخاب
9- حافظ و الهیات رندی
نويسنده:محمود درگاهی - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa1.32 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 28000 ریال - 8 -65-7675-964 انتخاب
10- در بیشه اندیشه‌ها (گلبرگها)
نويسنده:محمود درگاهی - پرهام - دیویی: 8fa1.008 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 22000 ریال - 0 -10-6998-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2