لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (6)
تالیف (4)
ترجمه (14)
تهران (4)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
نويسنده:ژیلیان‌ام. کینگ ؛ نويسنده:دیوید کوستانس ؛ مترجم:جمشید درویش - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 596.007 - 170 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 22000 ریال - 6 -27-6335-964 انتخاب
2- دیباچه‌ای بر علم سیستماتیک مهره‌داران
نويسنده:شارل دویلر ؛ مترجم:جمشید درویش - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 596.0012 - 176 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 350 ریال - انتخاب
3- جغرافیای جانوری پستانداران ایران همراه با تجزیه و تحلیل فون آق بولاغ مرشد بیجار
نويسنده:گزاویه میزون ؛ مترجم:جمشید درویش - رواق مهر - دیویی: 599.0955 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 9 -2-93474-964 انتخاب
4- جمعیت‌ها، گونه‌ها و تکامل
نويسنده:ارنست مایر ؛ مترجم:جمشید درویش - نیما - دیویی: 900 - 272 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 600 ریال - انتخاب
5- راهنمای نگارش در زیست‌شناسی: دستنامه تحقیق برای دانشجویان
نويسنده:جان ا. پچنیک ؛ مترجم:روح‌اله سیاه‌سروی ؛ مترجم:جمشید درویش - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 574.076 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 42000 ریال - 1 -183-324-964 انتخاب
6- اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی
مترجم:جمشید درویش - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 596 - 166 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1373 - 7000 ریال - انتخاب
7- جمعیت‌ها، گونه‌ها و تکامل
نويسنده:محمدحسن کریم‌پور ؛ نويسنده:جمشید درویش - نیما - دیویی: 500 - 264 صفحه - جلد 1 - چاپ 2 سال 1368 - 800 ریال - انتخاب
8- مبانی سیستماتیک جانوری
نويسنده:ارنست مابر ؛ نويسنده:پیتر اشلوک ؛ مترجم:امید میرشمی‌کاخکی - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 591.012 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 72000 ریال - 2 -142-386-964 انتخاب
9- اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
نويسنده:ژیلیان‌ام. کینگ ؛ نويسنده:دیوید کوستانس ؛ مترجم:جمشید درویش - دانشگاه فردوسی (مشهد)، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 596 - 165 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 7000 ریال - انتخاب
10- مجموعه مقالات همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست‌شناسی، ایران
به‌اهتمام:جمشید درویش - واژگان خرد - دیویی: 570 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 230000 ریال - 6 -42-8931-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2