لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌ها و گزارش‌های پزشکی یاکوب ادواردپولاک از ایران، 1862 - 1852
مترجم:افسانه(گشتر) جلیل‌زاده ؛ مترجم:تورج آرامش ؛ مقدمه:کارل هولوبار - چوگان - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20 نسخه - 150000 ریال - 0 -55-5682-964-978 انتخاب
2- نامه‌ها و گزارش‌های پزشکی یاکوب ادواردپولاک از ایران، 1862 - 1852
مترجم:افسانه(گشتر) جلیل‌زاده ؛ مترجم:تورج آرامش ؛ مقدمه:کارل هولوبار - چوگان - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 10000 ریال - 0 -55-5682-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1