لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (12)
تالیف (24)
ترجمه (12)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کبوترباشی و زرافه‌های پرنده
نويسنده:مسعود ملک‌یاری ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری ؛ تصويرگر:مجید فخارزواره - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 4 -955-389-964-978 انتخاب
2- نارگل و مرغ مینا
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری ؛ تصويرگر:محبوبه یزدانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 3 -981-389-964-978 انتخاب
3- نارگل و کلاغ
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری ؛ تصويرگر:محبوبه یزدانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 7 -983-389-964-978 انتخاب
4- راز خانم لومباگو
نويسنده:ژیل تیبو ؛ مترجم:سمیرا رشیدپور ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری - چکه - دیویی: 843.912 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 0 -056-377-600-978 انتخاب
5- نارگل و طوقی
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری ؛ تصويرگر:محبوبه یزدانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -982-389-964-978 انتخاب
6- استوارت هورتن: تغییر کوچک
نويسنده:لیزا اونز ؛ مترجم:شیوا حریری ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 9 -050-291-600-978 انتخاب
7- کفش‌های خدمتکار و داستان‌های دیگر
نويسنده:برنارد ملمود ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری - افق - دیویی: 813.54 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 300000 ریال - 2 -948-369-964-978 انتخاب
8- کفش‌های خدمتکار و داستان‌های دیگر
نويسنده:برنارد ملمود ؛ مترجم:امیرمهدی حقیقت ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری - افق - دیویی: 813.54 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 110000 ریال - 2 -948-369-964-978 انتخاب
9- نارگل و مرغ مینا
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری ؛ تصويرگر:محبوبه یزدانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 180000 ریال - 3 -981-389-964-978 انتخاب
10- اردک‌ها دارند آب‌تنی می‌کنند
نويسنده:مهدی طهوری ؛ ويراستار:مانلی شیرگیری ؛ تصويرگر:سارا خرامان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -758-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4