لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (109)
تالیف (126)
ترجمه (12)
تهران (132)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (128)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زاغ و راسو
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1373 - 15000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم ؛ تصويرگر:احمد عربانی - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1371 - 15000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
3- پسرک حلوا فروش
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- موش و گربه
نويسنده:حسین دستوم ؛ تصويرگر:احمد عربانی - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 10000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
5- حسن فلاح
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش:احمد عربانی - گسترش - دیویی: 8fa3 - 12 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 15000 نسخه - 135 ریال - انتخاب
6- طوطی کچل
نويسنده:حسین دستوم ؛ مترجم:احمد عربانی - تهران لیات،قصه خونه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 3 سال 1368 - 25000 نسخه - 155 ریال - انتخاب
7- لاک‌پشت و میمون
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - چاپ 4 سال 1366 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
8- پسرک حلوا فروش
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 20000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
9- داستانهای شیرین
نويسنده:حسین دستوم - گسترش - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
10- آمیرزا چوب کبریتی
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش:احمد عربانی - گلفام - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جلد 1 - چاپ 3 سال 1369 - 10000 نسخه - 80 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14