لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (109)
تالیف (126)
ترجمه (12)
تهران (132)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (128)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زاغ و راسو
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1373 - 15000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم ؛ تصويرگر:احمد عربانی - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1371 - 15000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
3- پسرک حلوا فروش
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 20000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
5- شناخت حروف الفبا
نويسنده:حسین دستوم - گسترش - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1367 - 20000 نسخه - 175 ریال - انتخاب
6- روباه حیله‌گر و لک‌لک باهوش
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 30000 نسخه - 70 ریال - انتخاب
7- آدم برفی
نويسنده:حسین دستوم - لاله - دیویی: 8fa3.62 - چاپ 2 سال 1368 - 10000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
8- سه بچه اردک شیطان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 8 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1362 - 10000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
9- آدم برفی
نويسنده:حسین دستوم - کاملیا - دیویی: 8fa3.62 - 11 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1364 - 10000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
10- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - (در1جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1373 - 15000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14