لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (109)
تالیف (126)
ترجمه (12)
تهران (132)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (128)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (138) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روباه حیله‌گر و لک‌لک باهوش
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1373 - 500 ریال - انتخاب
2- زاغ و راسو
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1371 - 200 ریال - انتخاب
3- روباه حیله‌گر و لک‌لک باهوش
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 1000 ریال - انتخاب
4- شناخت حروف الفبا
نويسنده:حسین دستوم - گسترش - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 150 ریال - انتخاب
5- روباه حقه باز
نقاش:احمد عربانی ؛ بازنويسي:حسین دستوم - گسترش - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - چاپ 3 سال 1366 - 180 ریال - انتخاب
6- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - جلد 1 - چاپ 4 سال 1368 - 160 ریال - انتخاب
7- سه بچه اردک شیطان ( در دام روباه )
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش: ندا - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 8 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
8- فسقلی خر کوچولو
نويسنده:حسین دستوم ؛ تصويرگر:حسین رحیم‌خانی - گسترش - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1367 - 120 ریال - انتخاب
9- خروس دانا
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - (در1جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1373 - 500 ریال - انتخاب
10- روباه حیله‌گر و لک‌لک باهوش
نويسنده:حسین دستوم - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1371 - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14