لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (64)
تالیف (0)
ترجمه (73)
تهران (73)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تازه عروس
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ققنوس - دیویی: 853.912 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 48000 ریال - 5 -258-311-964-978 انتخاب
2- دیر یا زود
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - نشر و پژوهش دادار - دیویی: 853.912 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 11000 ریال - 7 -38-7294-964 انتخاب
3- هیچ‌یک از آن‌ها باز نمی‌گردد
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ققنوس - دیویی: 853.914 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 250000 ریال - 1 -269-311-964-978 انتخاب
4- از طرف او
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه ؛ ويرايشگر:محمود متحد - آگه - دیویی: 853.912 - 1104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 770000 ریال - 4 -005-329-964-978 انتخاب
5- از طرف او
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 853.912 - 648 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 25000 ریال - 8 -090-416-964 انتخاب
6- از طرف او
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - نشر آگه - دیویی: 853.912 - 648 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 2500 ریال - 4 -005-329-964-978 انتخاب
7- دفترچه ممنوع
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - بدیهه - دیویی: 853.914 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 350000 ریال - 3 -18-6701-964 انتخاب
8- عذاب وجدان
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ققنوس - دیویی: 853.912 - 504 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 39000 ریال - 4 -262-311-964 انتخاب
9- از طرف او
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 853.912 - 648 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 25000 ریال - 8 -090-416-964 انتخاب
10- عروسک فرنگی
نويسنده:آلبا دسسپدس ؛ مترجم:بهمن فرزانه - ققنوس - دیویی: 853.912 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 17000 ریال - 964-311-404-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8