لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه رستگاری: 16 آیه از قرآن و 16 مرحله برای رسیدن به رستگاری مولا امیرالمؤمنین (ع)
نويسنده:سیدناصر حسینی - اسرار علم - دیویی: 297.159 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 5 -09-7191-600-978 انتخاب
2- حصرشکنان
نويسنده:شاداب عسگری ؛ زيرنظر:ناصر آراسته ؛ زيرنظر:سیدناصر حسینی - سوره سبز - دیویی: 955.0843 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 9 -58-6240-600-978 انتخاب
3- گفتمان ارتشی دفاع مقدس: مجموعه مقالات علمی ترویجی (1)
گردآورنده:سیدناصر حسینی - ایران سبز - دیویی: 955.08430922 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 7 -29-7416-600-978 انتخاب
4- نفی خواطر از منظر وحی، عقل، عرفان
نويسنده:علی قنبریان ؛ مقدمه:جلیل الماسی ؛ مقدمه:سیدناصر حسینی - صبا - دیویی: 297.42 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 5 -35-6034-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1