لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (22)
تالیف (25)
ترجمه (2)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ امپراتوری هخامنشیان: پادشاهی کوروش کبیر، کمبوجیه، داریوش بزرگ، خشیارشا
نويسنده:حسن پیرنیا ؛ به‌اهتمام:آرش ظریف‌آبکنار ؛ ويراستار:سحر ایرجی - سما - دیویی: 955.014 - 436 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 240000 ریال - 3 -57-6851-964-978 انتخاب
2- تاریخ امپراتوری هخامنشیان: پادشاهی 1- کوروش کبیر، 2- کمبوجیه، 3- داریوش بزرگ، 4- خشایارشا
نويسنده:حسن پیرنیا ؛ به‌اهتمام:آرش ظریف‌آبکنار ؛ ويراستار:سحر ایرجی - سما - دیویی: 955.012 - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 195000 ریال - 3 -57-6851-964-978 انتخاب
3- ضرب‌المثل‌ها و داستان‌هایشان (معنی ضرب‌المثل‌ها و ریشه‌های آنها)
به‌اهتمام:الهه رشمه ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:سارا ایرجی - سما - دیویی: 398.9 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1398 - 750000 ریال - 9 -55-6851-964-978 انتخاب
4- تاریخ امپراتوری هخامنشیان: پادشاهی 1- کوروش کبیر، 2- کمبوجیه، 3- داریوش بزرگ، 4- خشایارشا
نويسنده:حسن پیرنیا ؛ به‌اهتمام:آرش ظریف‌آبکنار ؛ ويراستار:سحر ایرجی - سما - دیویی: 955.012 - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 450000 ریال - 3 -57-6851-964-978 انتخاب
5- 60 داستان از مثنوی معنوی
بازنويسي:فراز فلاحی ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:مریم رهبر - سما - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 280000 ریال - 0 -61-6851-964-978 انتخاب
6- تاریخ کامل ایران: تاریخ ایران قبل از اسلام (از ایران باستان تا انقراض ساسانیان)
نويسنده:حسن پیرنیا ؛ نويسنده:عباس اقبال‌آشتیانی ؛ نويسنده:رحیم ظریف‌آبکنار - سما - دیویی: 955 - 1056 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 550000 ریال - 2 -54-6851-964-978 انتخاب
7- 60 داستان از مثنوی معنوی
بازنويسي:فراز فلاحی ؛ ويراستار:آرش ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:مریم رهبر - سما - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 240000 ریال - 0 -61-6851-964-978 انتخاب
8- داستان‌های پندآموز کلیه و دمنه: شامل 60 داستان کامل از کلیله و دمنه به نثر ساده و روان
گردآورنده:آرش ظریف‌آبکنار ؛ ويراستار:آرمان ظریف‌آبکنار ؛ تصويرگر:مریم رهبرماشینی - سما - دیویی: 8fa3.62 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 340000 ریال - 8 -65-6851-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف رفتار با کودک
نويسنده:استیون گاربر ؛ نويسنده:ماریا دانیلزگاربر ؛ نويسنده:روبین‌فریدمن اسپیزمن - سما - دیویی: 649.1 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 340000 ریال - 6 -56-6851-964-978 انتخاب
10- تاریخ امپراتوری هخامنشیان: پادشاهی 1- کوروش کبیر، 2- کمبوجیه، 3- داریوش بزرگ، 4- خشایارشا
نويسنده:حسن پیرنیا ؛ به‌اهتمام:آرش ظریف‌آبکنار ؛ ويراستار:سحر ایرجی - سما - دیویی: 955.012 - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 680000 ریال - 3 -57-6851-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3