لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(598)
چاپ مجدد (7)
تالیف (605)
ترجمه (0)
تهران (605)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (595)

تعداد یافت شده (605) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه اطفال (نلسون اسنشیال 2015): بر اساس آزمون مرجع 95
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 618.92 - 166 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 590000 ریال - 2 -091-249-964-978 انتخاب
2- نورولوژی (امینف 2012): بر اساس آزمون مرجع 95
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.8 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 0 -110-249-964-978 انتخاب
3- مجموعه اکسیر داخلی: آمادگی آزمون بورد 95
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.0076 - 216 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 600000 ریال - 8 -606-249-964-978 انتخاب
4- مجموعه اکسیر داخلی: آمادگی آزمون بورد 95
گردآورنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.0076 - 224 صفحه - جلد 12 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 600000 ریال - 7 -616-249-964-978 انتخاب
5- کلیه: مرجع 90
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.61 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 300000 ریال - 3 -361-549-964-978 انتخاب
6- ریه: مرجع 91
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.24 - 222 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 300000 ریال - 3 -600-549-964-978 انتخاب
7- ارولوژی (مرجع 91)
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.6 - 146 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 300000 ریال - 0 -627-549-964-978 انتخاب
8- مجموعه جراحی عمومی مرجع 92
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 617 - 104 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000000 ریال - 5 -817-549-964-978 انتخاب
9- پرسش‌های طلایی بورد داخلی مرجع 92
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.0076 - 506 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1500000 ریال - 9 -076-321-600-978 انتخاب
10- پرسش‌های طلایی بورد طب اورژانس مرجع 92
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 616.025 - 164 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100000 ریال - 8 -143-321-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 61