لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایده‌آل فرقانی (دیوان محبی)
شاعر:محمد فرقانی ؛ مصحح:علیرضا بهرامی ؛ مصحح:فاطمه فرقانی‌حقیقی - آرادمان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -0-93112-600-978 انتخاب
2- القرآن الکریم
مترجم:محمد فرقانی ؛ خطاط:عثمان طه - امیرالعلم - 1216 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 2 -02-7955-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1