لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (40)
تالیف (5)
ترجمه (47)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه عاقل بمانیم
نويسنده:فیلیپا پری ؛ مترجم:تینا حمیدی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 5 -19-6047-600-978 انتخاب
2- چگونه کمتر نگران پول باشیم
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -15-6047-600-978 انتخاب
3- چگونه در عصر دیجیتال عقب نمانیم
نويسنده:تام چتفیلد ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 4 -16-6047-600-978 انتخاب
4- چگونه شغل دلخواه‌مان را پیدا کنیم
نويسنده:رومن کرزناریک ؛ مترجم:صنوبر رضاخانی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -18-6047-600-978 انتخاب
5- درباره نوآوری
نويسنده:هاروارد‌بیزینس ریویو ؛ مترجم:سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -69-6047-600-978 انتخاب
6- چگونه در عصر دیجیتال عقب نمانیم
نويسنده:تام چتفیلد ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 4 -16-6047-600-978 انتخاب
7- درباره مدیریت خود
نويسنده: انتشارات هاروارد بیزینس ری‌ویو ؛ مترجم:سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -57-6047-600-978 انتخاب
8- چگونه عاقل بمانیم
نويسنده:فیلیپا پری ؛ مترجم:تینا حمیدی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 5 -19-6047-600-978 انتخاب
9- چگونه عاقل بمانیم
نويسنده:فیلیپا پری ؛ مترجم:تینا حمیدی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 5 -19-6047-600-978 انتخاب
10- درباره مدیریت خود
نويسنده: انتشارات هاروارد بیزینس ری‌ویو ؛ مترجم:سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -57-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6