لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (39)
تالیف (5)
ترجمه (46)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درباره مدیریت خود
نويسنده: انتشارات هاروارد بیزینس ری‌ویو ؛ مترجم:سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -57-6047-600-978 انتخاب
2- چگونه می‌توان روشنفکر شد: 100 اصل ضروری برای دگردیسی به فرهیخته‌ترین اندیشمندان
نويسنده:نیک کولاکوفسکی ؛ مترجم:بابک مظلومی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 275000 ریال - 5 -22-6047-600-978 انتخاب
3- چگونه جهان را تغییر دهیم
نويسنده:جان-پل فلینتوف ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 1 -17-6047-600-978 انتخاب
4- درباره مدیریت خود
نويسنده: انتشارات هاروارد بیزینس ری‌ویو ؛ مترجم:سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -57-6047-600-978 انتخاب
5- چگونه جهان را تغییر دهیم
نويسنده:جان-پل فلینتوف ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 1 -17-6047-600-978 انتخاب
6- واقعیت سینما
نويسنده:تادائو ساتو ؛ مترجم:مهدی گودرزی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -30-6047-600-978 انتخاب
7- چگونه جهان را تغییر دهیم
نويسنده:جان-پل فلینتوف ؛ مترجم:مهرناز شیرازی‌عدل ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 1 -17-6047-600-978 انتخاب
8- درباره مدیریت خود
نويسنده: انتشارات هاروارد بیزینس ری‌ویو ؛ مترجم:سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 7 -57-6047-600-978 انتخاب
9- چگونه در عصر دیجیتال عقب نمانیم
نويسنده:تام چتفیلد ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 4 -16-6047-600-978 انتخاب
10- جامه‌دران سلسله موی دوست
نويسنده:محمدرضا درویشی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - 122 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -05-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6