لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (40)
تهران (37)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روزی که قرار بود برادرم به دنیا بیاید
نويسنده:کریستیان ژولی‌بوآ ؛ تصويرگر:کریستیان هاینریش ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - چکه - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1300 نسخه - 85000 ریال - 7 -12-5935-600-978 انتخاب
2- آی دعوا دعوا دعوا
نويسنده:کلود بوژون ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 813 - 40 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 2 -107-121-600-978 انتخاب
3- نوک‌ دراز عاشق می‌شود!
نويسنده:کریستیان ژولی‌بوآ ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - چکه - دیویی: 843 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1300 نسخه - 85000 ریال - 9 -49-6499-600-978 انتخاب
4- خشم قلمبه
نويسنده:میری دلانسه ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 843.914 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 نسخه - 8000 ریال - 9 -377-391-964-978 انتخاب
5- گربه‌ی سیاه بدشانسی نمی‌آورد!
نويسنده:کریستیان ژولی‌بوآ ؛ تصويرگر:کریستیان هاینریش ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - چکه،شهر قلم - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 8 -15-5935-600-978 انتخاب
6- پشم‌های طلایی‌ام کو؟
نويسنده:کریستیان ژولی‌بوآ ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - شهر قلم،چکه - دیویی: 843 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 2 -32-2970-964-978 انتخاب
7- نبودن خیلی راحت‌تره!
نويسنده:آلن بسکه ؛ مترجم:سهند آقایی ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - مشکی - دیویی: 841.912 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -36-8765-964-978 انتخاب
8- نبودن خیلی راحت‌تره!
نويسنده:آلن بسکه ؛ مترجم:سهند آقایی ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - مشکی - دیویی: 841.912 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -36-8765-964-978 انتخاب
9- روزی که قرار بود برادرم به دنیا بیاید
نويسنده:کریستیان ژولی‌بوآ ؛ تصويرگر:کریستیان هاینریش ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی - چکه،شهر قلم - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 7 -12-5935-600-978 انتخاب
10- ای وای! خورشید را دزدیدند
نويسنده:کریستیان ژولی‌بوآ ؛ مترجم:محمدمهدی شجاعی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - چکه - دیویی: 843 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1300 نسخه - 85000 ریال - 4 -13-5935-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4