لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (78)
تالیف (147)
ترجمه (0)
تهران (133)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (143)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- السون و ولسون مسواکمو برسون
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:مهشید شادمهرشریف - حسام شیرمحمدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 20000 ریال - 5 -65-8621-964-978 انتخاب
2- حسنی و عکس یادگاری
شاعر:مینا بخشی - مهرانگیز - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 20000 ریال - 1 -31-7196-600-978 انتخاب
3- تام و جری
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 15000 ریال - 0 -6-97686-600-978 انتخاب
4- نی‌نی مسواک می‌زنه
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست‌بلوچی - آوای دوستی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 20000 ریال - 6 -9-93805-600-978 انتخاب
5- لالایی مادرانه
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:مهشید شادمهرشریف - حسام شیرمحمدی - دیویی: 398.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20000 ریال - 9 -67-8621-964-978 انتخاب
6- ریو
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20000 ریال - 1 -9-97686-600-978 انتخاب
7- نی‌نی داداشی داره
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست‌بلوچی - آوای دوستی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 15000 ریال - 7 -1-94096-600-978 انتخاب
8- حسنی و غرغری
شاعر:مینا بخشی - حسام شیرمحمدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 20000 ریال - 8 -77-8621-964-978 انتخاب
9- نی‌نی مسواک می‌زنه
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست‌بلوچی - آوای دوستی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 50000 ریال - 6 -9-93805-600-978 انتخاب
10- تپل مپل نازم
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محمد کرباسی - آیدا کتاب - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 1 -82-6427-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15