لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (66)
تالیف (130)
ترجمه (0)
تهران (116)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (127)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری مطالعه موردی: میدان انقلاب اصفهان
گردآورنده:مینا بخشی - طحان - دیویی: 711.40223 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 9 -33-7581-600-978 انتخاب
2- راف خرابکار
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:علی محمدی - گلی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 3 -68-7715-964-978 انتخاب
3- مینیون‌ها
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -7-97686-600-978 انتخاب
4- غذای حیوانات
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست‌بلوچی ؛ تصويرگر:ریحانه نیکنامی - آوای دوستی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 8 -4-94096-600-978 انتخاب
5- حسنی و غرغری
شاعر:مینا بخشی - حسام شیرمحمدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -77-8621-964-978 انتخاب
6- نی‌نی و الاکلنگ
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست‌بلوچی - آوای دوستی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 1 -3-94096-600-978 انتخاب
7- ماشین‌ها
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 3 -5-97686-600-978 انتخاب
8- غذای حیوانات
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محمد باران‌دوست‌بلوچی ؛ تصويرگر:ریحانه نیکنامی - آوای دوستی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -4-94096-600-978 انتخاب
9- لالایی مادرانه
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:مهشید شادمهرشریف - حسام شیرمحمدی - دیویی: 398.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 9 -67-8621-964-978 انتخاب
10- ریو
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:علی محمدی - گلی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 15000 ریال - 6 -67-7715-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13