لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (17)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1 و 2)
نويسنده:مجید دلگشا ؛ نويسنده:علیرضا خیرخواه - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 24000 ریال - 5 -67-6914-964 انتخاب
2- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1 و 2)
نويسنده:مجید دلگشا ؛ نويسنده:علیرضا خیرخواه - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 24000 ریال - 5 -67-6914-964 انتخاب
3- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: منطبق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی
نويسنده:مجید دلگشا - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 32000 ریال - 7 -13-7032-964 انتخاب
4- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: منطبق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی
نويسنده:مجید دلگشا - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 40000 ریال - 7 -13-7032-964 انتخاب
5- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1 و 2)
نويسنده:مجید دلگشا ؛ نويسنده:علیرضا خیرخواه - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 24000 ریال - 5 -67-6914-964 انتخاب
6- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:مجید دلگشا - موسسه ‌فرهنگی ‌آیندگان - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 32000 ریال - 7 -13-7032-964 انتخاب
7- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: منطبق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی
نويسنده:مجید دلگشا - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 30000 ریال - 7 -13-7032-964 انتخاب
8- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1 و 2)
نويسنده:مجید دلگشا ؛ نويسنده:وحید شایسته - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 26000 ریال - 7 -13-7032-964 انتخاب
9- گنجینه تست‌های طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:مجید دلگشا - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 32000 ریال - 7 -13-7032-964 انتخاب
10- گنجینه پرسش‌های طلایی زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی: منطبق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی
نويسنده:مجید دلگشا - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 40000 ریال - 7 -13-7032-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3