لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گمشدگان آمازون
نويسنده:آر.ا. مونتگمری ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:جیسون میل - دوایر - دیویی: 823.914 - 114 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 6 -13-6103-600-978 انتخاب
2- معلم من یک هیولاست! نه، نیستم
نويسنده:پیتر براون ؛ مترجم:نینا فراهانی - چشمه - دیویی: 813 - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 290000 ریال - 5 -0077-01-622-978 انتخاب
3- جواهرات گمشده‌ نابوتی
نويسنده:آر.ا. مونتگمری ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ ويراستار:عیوض لطیفی - دوایر - دیویی: 823.914 - 134 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -15-6103-600-978 انتخاب
4- اسرار مایاها
نويسنده:آر.ا. مونتگمری ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:ساسیبراپا یاویرا - دوایر - دیویی: 972.81016 - 134 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 70000 ریال - 3 -14-6103-600-978 انتخاب
5- معلم من یک هیولاست! نه، نیستم
نويسنده:پیتر براون ؛ مترجم:نینا فراهانی - چشمه - دیویی: 813 - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -0077-01-622-978 انتخاب
6- چندتا درخت؟
نويسنده: باروکس ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ ويراستار: گروه کتاب چ - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -0085-01-622-978 انتخاب
7- جواهرات گمشده‌ نابوتی
نويسنده:آر.ا. مونتگمری ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ ويراستار:عیوض لطیفی - دوایر - دیویی: 823.914 - 134 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 70000 ریال - 0 -15-6103-600-978 انتخاب
8- گمشدگان آمازون
نويسنده:آر.ا. مونتگمری ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:جیسون میل - دوایر - دیویی: 823.914 - 114 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 70000 ریال - 6 -13-6103-600-978 انتخاب
9- روزی که مامان به مهد کودک آمد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:مایک لوری - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 180000 ریال - 3 -0039-01-622-978 انتخاب
10- اسرار مایاها
نويسنده:آر.ا. مونتگمری ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:ساسیبراپا یاویرا - دوایر - دیویی: 972.81016 - 132 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 3 -14-6103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2