لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (95)
تالیف (104)
ترجمه (1)
تهران (105)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (102)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیک 1 شب امتحان (دهم تجربی)
نويسنده:سعید فرهادی‌جهرودی ؛ زيرنظر:مهدی هاشمی ؛ ويراستار:محمد پوررضا - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 9 -92-7577-600-978 انتخاب
2- علوم 7ام (اول متوسطه‌ی 1) کتاب کار
نويسنده:ابوذر نصری ؛ نويسنده:مهرناز صادقی ؛ نويسنده:آیدا آریافخر - خیلی سبز - دیویی: 507.6 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 31 سال 1394 - 190000 ریال - 0 -50-6676-600-978 انتخاب
3- فیزیک 2 ریاضی پایه یازدهم
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:علی انواری ؛ ويراستار:عاطفه جعفری - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 262 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 240000 ریال - 8 -380-412-600-978 انتخاب
4- فیزیک 1 شب امتحان (دهم تجربی)
نويسنده:سعید فرهادی‌جهرودی ؛ زيرنظر:مهدی هاشمی ؛ ويراستار:محمد پوررضا - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 30000 ریال - 9 -92-7577-600-978 انتخاب
5- فیزیک 1 شب امتحان (دهم ریاضی)
نويسنده:سعید فرهادی‌جهرودی ؛ زيرنظر:مهدی هاشمی ؛ ويراستار:محمد پوررضا - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 50000 ریال - 3 -299-412-600-978 انتخاب
6- فیزیک (3) شب امتحان (دوازدهم ریاضی)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 90000 ریال - 3 -781-412-600-978 انتخاب
7- فیزیک 1 شب امتحان (دهم تجربی)
نويسنده:سعید فرهادی‌جهرودی ؛ زيرنظر:مهدی هاشمی ؛ ويراستار:محمد پوررضا - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 30000 ریال - 9 -92-7577-600-978 انتخاب
8- فیزیک (3) شب امتحان (دوازدهم ریاضی)
نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 66 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 150000 ریال - 3 -781-412-600-978 انتخاب
9- فیزیک 3 شب امتحان (سوم ریاضی)
نويسنده:روح‌اله علی‌پور ؛ زيرنظر:مهدی هاشمی ؛ ويراستار:محمد پوررضا - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 2 -254-412-600-978 انتخاب
10- علوم 7ام (اول متوسطه‌ی 1) کتاب کار
نويسنده:ابوذر نصری ؛ نويسنده:مهرناز صادقی ؛ نويسنده:آیدا آریافخر - خیلی سبز - دیویی: 507.6 - 174 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1394 - 190000 ریال - 0 -50-6676-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11