لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدرسه‌ی کودکان اژدها‌کش: دانش‌آموز جدید
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:لادن گلگون ؛ ويراستار:عاطفه تاجیک - کیا - دیویی: 813.54 - 96 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 3 -021-167-600-978 انتخاب
2- مدرسه‌ی کودکان اژدها‌کش: آیا ویگلاف پادشاه می‌شود؟
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:لادن گلگون ؛ ويراستار:ندا فوق - کیا - دیویی: 813.54 - 104 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 0 -019-167-600-978 انتخاب
3- ازدواج (پندها و سخنان بزرگان)
نويسنده:لادن گلگون - شینه - دیویی: 808.882 - 90 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 8 -32-6908-600-978 انتخاب
4- مدرسه‌ی کودکان اژدها‌کش: غار نفرین شده
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:لادن گلگون ؛ ويراستار:ندا فوق - کیا - دیویی: 813.54 - 104 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 3 -018-167-600-978 انتخاب
5- مدرسه‌ی کودکان اژدها‌کش: انتقام اژدهای مادر
نويسنده:کیت مک‌مولان ؛ مترجم:لادن گلگون ؛ ويراستار:ندا فوق - کیا - دیویی: 813.54 - 108 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300000 ریال - 6 -017-167-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1