لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (1)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه قوم بختیاری (تحلیل اداب، آیین، سنت، اعتقاد و باورداشت‌ها)
نويسنده:سریا داودی‌حموله - معتبر - دیویی: 955.976 - 930 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 450000 ریال - 8 -16-6669-600-978 انتخاب
2- کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند! آنتولوژی شعر شاعران معاصر
شاعر:سریا داودی‌حموله - نشر قطره - دیویی: 8fa1.6209 - 422 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 190000 ریال - 8 -775-119-600-978 انتخاب
3- از همه‌ی نام‌ها: آنتولوژی شاعران معاصر خوزستان
گردآورنده:سریا داودی‌حموله - پارلاق قلم - دیویی: 8fa1.6209 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 5 -30-8895-600-978 انتخاب
4- سرنادهای میترائیک
شاعر:سریا داودی‌حموله - نصیرا - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 4 -47-7220-600-978 انتخاب
5- بافتار و ساختار ادبیات قوم بختیاری
نويسنده:سریا داودی‌حموله - اریترین،کاکتوس - دیویی: 8fa1.009 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 2 -0-95909-600-978 انتخاب
6- کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند! آنتولوژی شعر شاعران معاصر
شاعر:سریا داودی‌حموله - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 404 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 310000 ریال - 4 -913-119-600-978 انتخاب
7- موسیقی قوم بختیاری (آوا - نواهای شادی و ناشادی)
نويسنده:سریا داودی‌حموله - افراز - دیویی: 789.994 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 2 -306-326-600-978 انتخاب
8- ادامه زنی که پلاک خانه را گوشواره کرده است!
شاعر:سریا داودی‌حموله - هشت - دیویی: 8fa1.62 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -3-96948-600-978 انتخاب
9- ام ات
شاعر:سریا داودی‌حموله - هشت - دیویی: 8fa1.62 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 7 -57-8746-600-978 انتخاب
10- بادها با حرف میم شروع می‌شوند!
شاعر:سریا داودی‌حموله - مایا - دیویی: 8fa1.62 - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -152-446-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3