لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (1)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیندال
شاعر:سریا داودی‌حموله - افرود - دیویی: 8fa1.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -1-99802-622-978 انتخاب
2- ادبیات قوم بختیاری: بافتار و ساختار
نويسنده:سریا داودی‌حموله - تمتی - دیویی: 8fa1.008 - 276 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 9 -14-8350-600-978 انتخاب
3- کبودی همه‌ سپیدی‌ها
نويسنده:سریا داودی‌حموله - سیب سرخ - دیویی: 8fa1.6209 - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700 نسخه - 195000 ریال - 2 -65-7348-964-978 انتخاب
4- کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند! آنتولوژی شعر شاعران معاصر
نويسنده:سریا داودی‌حموله - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 404 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 310000 ریال - 4 -913-119-600-978 انتخاب
5- بافتار و ساختار ادبیات قوم بختیاری
نويسنده:سریا داودی‌حموله - اریترین،کاکتوس - دیویی: 8fa1.009 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 2 -0-95909-600-978 انتخاب
6- در هر کلمه‌ای آفتابی پنهان است!
شاعر:سریا داودی‌حموله - الیما - دیویی: 8fa1.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 1 -55-6658-600-978 انتخاب
7- کلمات بیش از آدمی رنج می‌برند! آنتولوژی شعر شاعران معاصر
شاعر:سریا داودی‌حموله - نشر قطره - دیویی: 8fa1.62 - 404 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 310000 ریال - 4 -913-119-600-978 انتخاب
8- ادامه زنی که پلاک خانه را گوشواره کرده است!
شاعر:سریا داودی‌حموله - هشت - دیویی: 8fa1.62 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -3-96948-600-978 انتخاب
9- با تو نبودن از مرگ: گزیده شعر شاعران معاصر
گردآورنده:حمیدرضا اکبری ؛ مقدمه:سریا داودی‌حموله - سمام - دیویی: 8fa1.6208 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -15-8327-600-978 انتخاب
10- سرنادهای میترائیک
شاعر:سریا داودی‌حموله - نصیرا - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1200 نسخه - 50000 ریال - 4 -47-7220-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2