لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (11)
تالیف (99)
ترجمه (2)
تهران (97)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (101) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون تاریخ پزشکی
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو ؛ گردآورنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - چوگان - دیویی: 011.31 - 512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 320000 ریال - 0 -97-7463-600-978 انتخاب
2- جستاری در تاریخ و فلسفه‌ی پزشکی اسلامی: جایگاه دانش‌های پزشکی و گروه‌بندی آن در کتاب‌های چنددانشی اسلامی
نويسنده:محمدابراهیم ذاکر ؛ مقدمه:فرید قاسملو - چوگان،مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی - دیویی: 610.9 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 55000 ریال - 0 -84-5682-964-978 انتخاب
3- رده RIS تاریخ پزشکی دوره اسلامی: بازنویسی و گسترش دوره اسلامی در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:رقیه هاتفی‌مستقیم - چوگان،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 025.46297 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 70000 ریال - 9 -10-5682-964-978 انتخاب
4- نام خلیج‌ فارس در طول تاریخ (به دو زبان فارسی و عربی)
محقق:محمدجواد مشکور ؛ مقدمه:فرید قاسملو ؛ مقدمه:عطاء‌الله تدین - المعی - دیویی: 955.735 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 40000 ریال - 1 -13-7553-964-978 انتخاب
5- مفاخر و مشاهیر (یعقوب لیث)
نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علیرضا توکلی‌بینا - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 955.0461092 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 5 -208-507-964-978 انتخاب
6- مشاهیر قرن دوازدهم
نويسنده:فرید قاسملو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 920.055 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 15000 ریال - 3 -158-507-964-978 انتخاب
7- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - صهبای دانش،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 011.31 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 150000 ریال - 8 -4-91194-600-978 انتخاب
8- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان - دیویی: 610.917671 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 75000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
9- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اداره انتشارات و چاپ - دیویی: 011.31 - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 150000 ریال - 1 -90-2542-964-978 انتخاب
10- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:علی‌اکبر وطن‌پرست - سبز آرنگ،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - دیویی: 027.555 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 150000 ریال - 6 -23-5683-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11