لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (6)
تالیف (94)
ترجمه (2)
تهران (92)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابنامه تاریخ پزشکی اسلامی (کتابشناسی مقالات و کتابهای منتشر شده در زمینه تاریخ پزشکی در اسلام به زبانهای فارسی، عربی و اروپایی)
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا مخبردزفولی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - صهبای دانش،دانشگاه علوم پزشکی ایران - 536 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -1-91194-600-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش دوم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 792 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 9 -1546-00-964-978 انتخاب
3- مشاهیر قرن سوم
نويسنده:فرید قاسملو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 4 -151-507-964-978 انتخاب
4- مفاخر و مشاهیر (اصطخری)
نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علیرضا توکلی‌بینا - موسسه فرهنگی هنری طاهر - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -228-507-964-978 انتخاب
5- دستورالاطباء فی دفع الطاعون و الوباء
نويسنده:موسی‌بن‌علیرضا ساوجی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - چوگان - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 118000 ریال - 6 -40-5682-964-978 انتخاب
6- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون تاریخ پزشکی
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو ؛ گردآورنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - چوگان - 512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 50 نسخه - 320000 ریال - 0 -97-7463-600-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
8- روانشناسی شفا
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:اکبر داناسرشت ؛ مقدمه:فرید قاسملو - المعی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -18-7553-964-978 انتخاب
9- رده RIS تاریخ پزشکی دوره اسلامی: بازنویسی و گسترش پزشکی دوره اسلامی در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:رقیه هاتفی‌مستقیم - راه کمال - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -18-2542-964-978 انتخاب
10- مفاخر و مشاهیر ایران - قرن چهارم (فارابی و قاینی و کرجی)
نويسنده:فرید قاسملو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - 30 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 4 -218-507-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10