لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (7)
تالیف (96)
ترجمه (2)
تهران (94)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
2- فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوع تاریخ پزشکی
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علی‌اکبر وطن‌پرست - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اداره انتشارات و چاپ - 514 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -90-2542-964-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
4- رده RIS تاریخ پزشکی دوره اسلامی: بازنویسی و گسترش پزشکی دوره اسلامی در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:رقیه هاتفی‌مستقیم - راه کمال - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -18-2542-964-978 انتخاب
5- شمسیه
نويسنده: شمس‌الدین‌محمدبن‌نعمت‌الله ؛ مصحح:مهدی علیزاده ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی - چوگان - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 289000 ریال - 3 -41-5682-964-978 انتخاب
6- نام خلیج‌ فارس در طول تاریخ (به دو زبان فارسی و عربی)
محقق:محمدجواد مشکور ؛ مقدمه:فرید قاسملو ؛ مقدمه:عطاء‌الله تدین - المعی - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -13-7553-964-978 انتخاب
7- مفاخر و مشاهیر (رودکی و صوفی رازی و طبری - ابوالحسن)
نويسنده:فرید قاسملو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 4 -221-507-964-978 انتخاب
8- فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا مخبردزفولی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 956 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 5 -92-2542-964-978 انتخاب
9- مفاخر و مشاهیر (اصطخری)
نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:علیرضا توکلی‌بینا - موسسه فرهنگی هنری طاهر - 20 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -228-507-964-978 انتخاب
10- دستورالاطباء فی دفع الطاعون و الوباء
نويسنده:موسی‌بن‌علیرضا ساوجی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - چوگان - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 118000 ریال - 6 -40-5682-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10