لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (6)
تالیف (94)
ترجمه (2)
تهران (92)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:محمد صدر - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،صهبای دانش - 956 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 500 نسخه - 230000 ریال - 1 -3-91194-600-978 انتخاب
2- فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو ؛ به‌اهتمام:محمد صدر - محیا - 962 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 490000 ریال - 5 -08-5577-964-978 انتخاب
3- تاریخ طبیعی حیوان‌شناسی
نويسنده:جواد آشتیانی ؛ مصحح:مجید انوشیروانی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی - چوگان - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 40000 ریال - 9 -36-5682-964-978 انتخاب
4- مفاخر و مشاهیر ایران - قرن سوم (بنوموسی و جوهری و حبش حاسب)
نويسنده:فرید قاسملو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 6 -186-507-964-978 انتخاب
5- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
6- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20 نسخه - 180000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
7- فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا مخبردزفولی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 956 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 5 -92-2542-964-978 انتخاب
8- خواجه نصیرالدین طوسی
به‌اهتمام:فرید قاسملو - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 572 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 170000 ریال - 0 -833-223-964-978 انتخاب
9- رده RIS تاریخ پزشکی دوره اسلامی: بازنویسی و گسترش پزشکی دوره اسلامی در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:فرید قاسملو ؛ نويسنده:رقیه هاتفی‌مستقیم - سبز آرنگ،دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌تهران - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -22-5683-964-978 انتخاب
10- روانشناسی شفا
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:اکبر داناسرشت ؛ مقدمه:فرید قاسملو - المعی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -18-7553-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10