لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (96)
تالیف (114)
ترجمه (0)
تهران (91)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (114) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده اشعار خاقانی
نويسنده:بدیل‌بن‌علی خاقانی ؛ گردآورنده:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 8fa1.23 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 45000 ریال - 7 -29-5958-964-978 انتخاب
2- عروض فارسی: شیوه نو برای آموزش عروض و قافیه
نويسنده:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 8fa0.41 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 140000 ریال - 9 -70-5958-964-978 انتخاب
3- شرح مشکلات خاقانی: پنجنوش سلامت
نويسنده:عباس ماهیار - جام گل - دیویی: 8fa1.23 - 350 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 80000 ریال - 4 -02-8203-964 انتخاب
4- عروض فارسی، شیوه نو برای آموزش عروض و قافیه
نويسنده:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 8fa0.41 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 6500 ریال - انتخاب
5- شرح مشکلات خاقانی: پنجنوش سلامت
نويسنده:عباس ماهیار - جام گل - دیویی: 8fa1.23 - 344 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 28000 ریال - 4 -02-8203-964 انتخاب
6- عروض فارسی: شیوه نو برای آموزش عروض و قافیه
نويسنده:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 8fa0.41 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 55000 ریال - 9 -70-5958-964-978 انتخاب
7- صرف و نحو عربی (با اصلاحات)
نويسنده:عباس ماهیار - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 492.75 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 110000 ریال - 4 -892-530-964-978 انتخاب
8- سحر بیان خاقانی
نويسنده:عباس ماهیار - جام گل - دیویی: 8fa1.23 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 10000 ریال - 5 -07-8203-964 انتخاب
9- صرف و نحو عربی
نويسنده:عباس ماهیار - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 492.75 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 ریال - انتخاب
10- مرجع‌شناسی ادبی و روش تحقیق
نويسنده:عباس ماهیار - نشر قطره - دیویی: 028.7 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 23000 ریال - 4 -02-5958-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12