لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (86)
تالیف (102)
ترجمه (0)
تهران (102)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (102)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شباهت‌ها و تفاوت‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ نويسنده:آمنه ولی‌جانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 0 -203-252-600-978 انتخاب
2- علوم پیش‌دبستانی برای کودکان 6 ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.21 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 100000 نسخه - 295000 ریال - 0 -258-252-600-978 انتخاب
3- علوم پیش‌دبستانی برای کودکان 6 ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.21 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 5000 نسخه - 175000 ریال - 0 -258-252-600-978 انتخاب
4- مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی برای کودکان 6 ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.21 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 7000 نسخه - 295000 ریال - 7 -259-252-600-978 انتخاب
5- علوم فیزیکی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 500 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 20000 نسخه - 95000 ریال - 6 -256-252-600-978 انتخاب
6- اعداد
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 513 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -206-252-600-978 انتخاب
7- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.6 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 5000 نسخه - 125000 ریال - 9 -297-252-600-978 انتخاب
8- گیاهان
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - آبرنگ - دیویی: 507 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 20000 نسخه - 95000 ریال - 9 -255-252-600-978 انتخاب
9- اعداد
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 513 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -206-252-600-978 انتخاب
10- رنگ
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 752 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 8 -319-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11