لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (52)
تالیف (68)
ترجمه (0)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شباهت‌ها و تفاوت‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ نويسنده:آمنه ولی‌جانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 0 -203-252-600-978 انتخاب
2- شکل‌های هندسی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 516 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 4 -205-252-600-978 انتخاب
3- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.6 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 9 -297-252-600-978 انتخاب
4- بدن من
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 507 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 20000 نسخه - 95000 ریال - 5 -253-252-600-978 انتخاب
5- اعداد
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 513 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -206-252-600-978 انتخاب
6- الگوها و رابطه‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -204-252-600-978 انتخاب
7- آمادگی برای نوشتن: ویژه کودکان شش ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ زيرنظر:علی‌رضا اقبال‌پور ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -280-252-600-978 انتخاب
8- الگوها و رابطه‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 7 -204-252-600-978 انتخاب
9- رنگ
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 752 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 20000 نسخه - 95000 ریال - 8 -319-252-600-978 انتخاب
10- الگوها و رابطه‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ نويسنده:آمنه ولی‌جانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -204-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7