لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (33)
تالیف (47)
ترجمه (0)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندازه‌ها و مفاهیم مکانی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.7 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -202-252-600-978 انتخاب
2- رنگ
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 752 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 8 -319-252-600-978 انتخاب
3- علوم پیش‌دبستانی برای کودکان 6 ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.21 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 100000 نسخه - 295000 ریال - 0 -258-252-600-978 انتخاب
4- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.6 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 9 -297-252-600-978 انتخاب
5- آمادگی برای نوشتن: ویژه کودکان شش ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ زيرنظر:علی‌رضا اقبال‌پور ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - آبرنگ - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -280-252-600-978 انتخاب
6- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.6 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 5000 نسخه - 175000 ریال - 9 -297-252-600-978 انتخاب
7- الگوها و رابطه‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ نويسنده:آمنه ولی‌جانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -204-252-600-978 انتخاب
8- زمین
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 500 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 20000 نسخه - 95000 ریال - 3 -257-252-600-978 انتخاب
9- آمادگی برای نوشتن: ویژه کودکان شش ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ زيرنظر:علی‌رضا اقبال‌پور ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -280-252-600-978 انتخاب
10- بدن من
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 507 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -253-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5