لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (59)
تالیف (73)
ترجمه (0)
تهران (73)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (73)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمین
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 525 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -257-252-600-978 انتخاب
2- جانوران
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 591 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 2 -254-252-600-978 انتخاب
3- علوم فیزیکی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 500 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 20000 نسخه - 95000 ریال - 6 -256-252-600-978 انتخاب
4- شباهت‌ها و تفاوت‌ها برای کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:رویا جوانی ؛ نويسنده:آمنه ولی‌جانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 0 -203-252-600-978 انتخاب
5- آمادگی برای نوشتن: ویژه کودکان شش ساله
نويسنده:رویا جوانی ؛ زيرنظر:علی‌رضا اقبال‌پور ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - آبرنگ - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 1 -280-252-600-978 انتخاب
6- زمین
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 525 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -257-252-600-978 انتخاب
7- شباهت‌ها و تفاوت‌ها برای کودکان 4 تا 6 سال
نويسنده:رویا جوانی ؛ نويسنده:آمنه ولی‌جانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 22000 نسخه - 95000 ریال - 0 -203-252-600-978 انتخاب
8- الگوها و رابطه‌ها
نويسنده:رویا جوانی ؛ نويسنده:آمنه ولی‌جانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - آبرنگ - دیویی: 153.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 7 -204-252-600-978 انتخاب
9- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.6 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 9 -297-252-600-978 انتخاب
10- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی‌مقدم - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 372.6 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 5000 نسخه - 145000 ریال - 9 -297-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8