لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (21)
تالیف (66)
ترجمه (1)
تهران (56)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرغ سحر
نويسنده:احد ده‌بزرگی ؛ نويسنده:محمدعلی کشاورز ؛ نقاش:سعیده عسگری - ستاد اقامه نماز و احیای زکات - دیویی: 8fa1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
2- از آبی آسمان
شاعر:احد ده‌بزرگی ؛ شارح:عبدالرضا لطف‌اللهی ؛ ويراستار:علی‌محمد روانستان - زرینه - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 2 -14-6139-600-978 انتخاب
3- قدرت کلمات: خطبه‌های سفر حماسی کربلا
شاعر:احد ده‌بزرگی - خیمه - دیویی: 8fa1.05162 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 70000 ریال - 1 -66-6254-600-978 انتخاب
4- بهشت آرزو: مجموعه اشعار در مدح فاطمه زهرا (س)
شاعر:احد ده‌بزرگی - اندیشه ظهور - دیویی: 8fa1.62 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 37000 ریال - 8 -40-6131-964-978 انتخاب
5- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 118 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- پنجره‌های همیشه باز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - سوره مهر - دیویی: 8fa1.05162 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 69000 ریال - 3 -478-506-964-978 انتخاب
7- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 120 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 3000 ریال - 9 -243-302-964 انتخاب
8- داستانهای راست: مجموعه داستانهای منظوم
شاعر:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - دیویی: 8fa1.21 - 103 صفحه - جلد 2 - 10000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- گل می‌روید ...: مجموعه رباعی
شاعر:احد ده‌بزرگی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 21000 ریال - 7 -170-175-600-978 انتخاب
10- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - دیویی: 8fa1.62 - 132 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 3000 ریال - 7 -244-302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7