لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (8)
تالیف (2)
ترجمه (18)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گرامر کامل زبان انگلیسی: بر اساس Grammar in use
نويسنده:ریموند مورفی ؛ نويسنده:ویلیام اسمالزر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شباهنگ - دیویی: 425 - 690 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 250000 ریال - 7 -51-6127-964-978 انتخاب
2- روسی در 30 روز
نويسنده:ناتالیا هود ؛ نويسنده:آنتیه رازواف ؛ مترجم:محمد علیدوست - شباهنگ - دیویی: 491.7 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 0 -149-130-600-978 انتخاب
3- Teddy Bears English Persian dictionary for kids = واژه‌نامه انگلیسی - فارسی کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرئا دامی ؛ مترجم:کامبیز لایق ؛ ويراستار:پرویز جلالیان‌شیرین - شباهنگ - دیویی: 423 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 350000 ریال - 1 -100-130-600-978 انتخاب
4- گرامر کامل زبان انگلیسی: بر اساس Grammar in use
نويسنده:ریموند مورفی ؛ نويسنده:ویلیام اسمالزر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شباهنگ - دیویی: 425 - 688 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 580000 ریال - 7 -51-6127-964-978 انتخاب
5- واژگان خیلی ضروری آزمون تافل بر اساس Essential words for the TOEFL
نويسنده:استیون‌ ماتیسن ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:پرویز جلالیان‌شیرین - شباهنگ - دیویی: 428.1 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 5 -157-130-600-978 انتخاب
6- 4000 واژه کلیدی در زبان انگلیسی براساس: 4000 Essentoal English words book 5&6
نويسنده:آی.اس.پی. نیشن ؛ مترجم:پرویز جلالیان‌شیرین - شباهنگ - دیویی: 428.1 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500000 ریال - 8 -198-130-600-978 انتخاب
7- 504 واژه خیلی ضروری در زبان انگلیسی = 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - شباهنگ - دیویی: 428.1 - 310 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 400000 ریال - 2 -129-130-600-978 انتخاب
8- روسی در 30 روز
نويسنده:ناتالیا هود ؛ نويسنده:آنتیه رازواف ؛ مترجم:محمد علیدوست - شباهنگ - دیویی: 491.7 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 350000 ریال - 0 -149-130-600-978 انتخاب
9- واژگان کاربردی در زبان انگلیسی = Vocabulary in use: high intermediate
نويسنده:مایکل مک‌کارتی ؛ نويسنده:ف‍ل‍ی‍س‍ی‍ت‍ی‌ اودل‌ ؛ نويسنده:جان.دی بانتینگ - شباهنگ - دیویی: 428.1 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 0 -107-130-600-978 انتخاب
10- 504 واژه خیلی ضروری در زبان انگلیسی = 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - شباهنگ - دیویی: 428.1 - 310 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 580000 ریال - 2 -129-130-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2