لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز خانه ویلایی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:نازنین موفق ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 7 -111-291-600-978 انتخاب
2- پلکان مخفی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بهشته خادم‌شریف ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -110-291-600-978 انتخاب
3- راز جزیره کروکودیل
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:مهشید مجتهدزاده ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 8 -114-291-600-978 انتخاب
4- معمای رئیس سیرک
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 85000 ریال - 1 -113-291-600-978 انتخاب
5- سرنخ در دیوار ویران
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 4 -112-291-600-978 انتخاب
6- راز ساعت قدیمی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:شیما حسینی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 4 -109-291-600-978 انتخاب
7- راز خانه ویلایی
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:نازنین موفق ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 7 -111-291-600-978 انتخاب
8- سرنخ در دیوار ویران
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 4 -112-291-600-978 انتخاب
9- نانسی درو: پلکان مخفی (کتاب دوم)
نويسنده:کارلین کین ؛ مترجم:بهشته خادم‌شریف ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 0 -110-291-600-978 انتخاب
10- راز جزیره کروکودیل
نويسنده:کارولین کین ؛ مترجم:مهشید مجتهدزاده ؛ ويراستار:آزاده محمدحسینی - ویدا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 8000 ریال - 8 -114-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2