لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 120000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
2- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
3- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
4- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
5- هرج و مرج محض
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان - بیدگل - دیویی: 818.5407 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 3 -59-7806-600-978 انتخاب
6- این آب آشامیدنی نیست!
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:فرانک ناطقی - بیدگل - دیویی: 812.54 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -69-5193-600-978 انتخاب
7- خانم فریزبی و موش‌های صحرایی
نويسنده:رابرت‌سی اوبراین ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ تصويرگر:زنا برنستاین - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - دیویی: 813 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 9 -63-8004-600-978 انتخاب
8- مرگ در می‌زند
نويسنده:وودی آلن ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:شقایق طالبی - بیدگل - دیویی: 813.54 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 120000 ریال - 2 -99-5193-600-978 انتخاب
9- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 190000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
10- خونبهای گزاف
نويسنده:جود واتسون ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 207 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 220000 ریال - 9 -104-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2