لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(116)
چاپ مجدد (146)
تالیف (0)
ترجمه (262)
تهران (258)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (260)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (262) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زنگ تفریح نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.914 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 7000 نسخه - 8500 ریال - 3 -39-6641-964 انتخاب
2- بیلی کوچولو
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:طیبه احمدوند - کمال اندیشه - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 2 -31-6547-600-978 انتخاب
3- نیکولا کوچولو دچار دردسر می‌شود
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - دیویی: 843 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 3 -049-253-600-978 انتخاب
4- آستریکس و گت‌ها
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - نشر لک‌لک - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 8 -52-6488-964 انتخاب
5- فرار دالتون‌ها
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:محمد حاتم - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 8 -39-8192-600-978 انتخاب
6- مردی از واشنگتن
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:حسین جودت - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 1 -38-8192-600-978 انتخاب
7- نیکولا کوچولو و گاوبازی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:ناهید طباطبایی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - دیویی: 741.5 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -023-253-600-978 انتخاب
8- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -167-435-964 انتخاب
9- هنرهای نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.912 - 126 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 9 -587-363-964-978 انتخاب
10- بازیگوشی نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.912 - 136 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -297-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27