لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(117)
چاپ مجدد (164)
تالیف (0)
ترجمه (281)
تهران (277)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (279)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (281) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دردسرهای نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -70-6641-964 انتخاب
2- هنرهای نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.912 - 126 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -587-363-964-978 انتخاب
3- مدرسه نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 741.5 - 148 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 7 -268-363-964-978 انتخاب
4- نیکلا کوچولو و بادکنک
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - ایران بان - دیویی: 843 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 45000 ریال - 2 -029-188-600-978 انتخاب
5- ماجراهای تازه‌تری از نیکلا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:آفاق حامدهاشمی - سروش - دیویی: 843.914 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 100000 ریال - 4 -0213-12-964-978 انتخاب
6- مدرسه نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 741.5 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 نسخه - 10000 ریال - 7 -268-363-964 انتخاب
7- شکارچی انسان
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:حسین جودت - استعداد درخشان - دیویی: 741.5944 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -27-8192-600-978 انتخاب
8- نیکولا کوچولو و هم‌کلاسی جدید
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:دینا کاویانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه،نامک - دیویی: 741.5 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -052-253-600-978 انتخاب
9- مدرسه نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 741.5 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -268-363-964-978 انتخاب
10- سفرهای نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 741.5 - 136 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 5 -336-363-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29