لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - الحوراء - دیویی: 510.76 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 9600 ریال - 5 -4-91624-964 انتخاب
2- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - الحوراء - دیویی: 510.76 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 9600 ریال - 5 -4-91624-964 انتخاب
3- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - الحوراء - دیویی: 510.76 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 9600 ریال - 5 -4-91624-964 انتخاب
4- نگرشی بر مدیریت دانش
نويسنده:مژگان دهقانی - دارخوین - دیویی: 658.4038 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -380-380-600-978 انتخاب
5- کیفرشناسی: کتاب درسی دانشگاهی رشته حقوق
نويسنده:محمد زارع‌پور ؛ ويراستار:مژگان دهقانی - دهش - دیویی: 345.55 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 155000 ریال - 9 -37-9993-964-978 انتخاب
6- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - الحوراء - دیویی: 510.76 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 9600 ریال - 5 -4-91624-964 انتخاب
7- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - الحوراء - دیویی: 510.76 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 9600 ریال - 5 -4-91624-964 انتخاب
8- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - فرهنگ کاوش - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1