لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سازمان و چالش‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت
نويسنده:علی اسلامی‌فر ؛ نويسنده:سعید فرهاد ؛ نويسنده:صغری روحی‌دهبنه - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 658.562 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 38000 ریال - 9 -51-6531-600-978 انتخاب
2- سازمان و چالش‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت
نويسنده:علی اسلامی‌فر ؛ نويسنده:سعید فرهاد ؛ نويسنده:صغری روحی‌دهبنه - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 658.562 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 62000 ریال - 0 -83-6531-600-978 انتخاب
3- گام به گام تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت (مجموعه مصور) به انضمام یک راهنمای مفید از سازمان بهداشت جهانی
نويسنده:علی اسلامی‌فر ؛ نويسنده:سعید فرهاد ؛ نويسنده:صغری روحی‌دهبنه - یاررس،آثار سبحان - دیویی: 658.562 - 204 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 114000 ریال - 7 -8-93531-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1