لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (125)
تالیف (0)
ترجمه (165)
تهران (165)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (165)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (165) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رومی‌های بی‌رحم
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ تصويرگر:مارتین براون - افق - دیویی: 937.06 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 8 -764-369-964-978 انتخاب
2- رومی‌های بی‌رحم
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:مسعود جوادیان - افق - دیویی: 937.06 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 8 -764-369-964-978 انتخاب
3- پرواز آتش دزد
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:حسین ابراهیمی - افق - دیویی: 823.914 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 8 -508-369-964-978 انتخاب
4- امپراتوری بی‌خرد بریتانیا
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ نقاش:مارتین براون - افق - دیویی: 941 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 2 -373-369-964-978 انتخاب
5- جنگ وحشتناک جهانی دوم
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - دیویی: 940.53 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 4 -128-369-964 انتخاب
6- آتش دزد
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 6 -391-369-964-978 انتخاب
7- پرونده‌های محرمانه: ناوی که نامرئی شد
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 160 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 16000 ریال - 4 -104-536-964 انتخاب
8- خواب فروش
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد مهدویان - پیدایش - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 2 -601-349-964-978 انتخاب
9- فرمانروایان فرومایه
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:مسعود جوادیان - افق - دیویی: 920.02 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 65000 ریال - 1 -763-369-964-978 انتخاب
10- انقلاب‌های پرهیاهو
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - دیویی: 321.09 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 1 -091-369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17