لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (132)
تالیف (0)
ترجمه (172)
تهران (172)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (172)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (172) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انقلاب‌های فرانسه
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - دیویی: 944 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 16000 ریال - 2 -129-369-964 انتخاب
2- پرونده‌های محرمانه (مجموعه 4 جلدی)
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 616 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 64000 ریال - 9 -107-536-964 انتخاب
3- انقلاب‌های پرهیاهو
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - دیویی: 321.09 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 100000 ریال - 5 -091-369-964-978 انتخاب
4- ارواح
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:یکتا سپاهی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 80000 ریال - 7 -817-349-964-978 انتخاب
5- جنگ وحشتناک جهانی دوم
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - نشر افق - دیویی: 940.53 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 20000 ریال - 4 -128-369-964 انتخاب
6- جنگ فجیع جهانی اول
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرداد تویسرکانی ؛ ويراستار:متین پدرامی - افق - دیویی: 940.3 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 12000 ریال - 6 -127-369-964 انتخاب
7- آتش دزد
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -391-369-964-978 انتخاب
8- شیطان
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:یکتا سپاهی - نشر پیدایش - دیویی: 823.914 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 210000 ریال - 8 -782-349-964-978 انتخاب
9- توطئه در هرم
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:مهرآیین اخوت - قطره - دیویی: 823.914 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 7 -222-119-600-978 انتخاب
10- چراغ را خاموش کن
نويسنده:تری دیری ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 823.914 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 300000 ریال - 6 -249-353-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18