لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (69)
تالیف (9)
ترجمه (115)
تهران (96)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (122)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجراهای میکی در فضا
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:جمشید آذرآبادی - غذای روح - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 15000 ریال - 8 -00-7735-600-978 انتخاب
2- پیتر پن
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 40000 ریال - 5 -00-2886-964-978 انتخاب
3- زیبای خفته
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8000 ریال - 0 -05-2886-964-978 انتخاب
4- پینوکیو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 813 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 3 -4-95913-600-978 انتخاب
5- تام و جری و رویای پندآموز
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مریم فلاح ؛ تصويرگر:مصطفی توفیقی‌کاشانی - موسسه انتشارات مرسل - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 8000 ریال - 5 -000-972-964-978 انتخاب
6- میکی و دوستان
شاعر:فرناز توانایان‌فرد ؛ تصويرگر:والت دیزنی - نشر برف - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 40000 ریال - 7 -41-6418-964-978 انتخاب
7- مرد خفاشی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مریم قانع‌شعرباف - دانش موسوی - دیویی: 813 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 9 -43-7848-964 انتخاب
8- گوژپشت نتردام
تصويرگر:والت دیزنی ؛ مترجم:سیما فلاح - دانش گویا - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 80000 ریال - 3 -119-478-964-978 انتخاب
9- سوفیا
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:جمشید آذرآبادی - غذای روح - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 3 -2-92324-964-978 انتخاب
10- علاءالدین
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 17000 ریال - 4 -07-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13