لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق)
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مترجم:محمد ملکی - نشر ادیان - دیویی: 189.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 23000 ریال - 6 -19-2908-964-978 انتخاب
2- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 40000 ریال - 4 -723-445-964 انتخاب
3- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 60000 ریال - 4 -723-445-964-978 انتخاب
4- عوارف المعارف، ذیل معارف العوارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ نويسنده:صدرالدین جنیدشیرازی ؛ به‌اهتمام:امید سروری - سفیر اردهال - دیویی: 297.84 - 746 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 400000 ریال - 7 -189-313-600-978 انتخاب
5- رساله اعلام الهدی و عقیده ارباب‌التقی
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مترجم:فاطمه ابوالقاسمی ؛ مترجم:مرضیه نوری‌صفت(نورا) - مهر امیرالمومنین (ع) - دیویی: 297.42 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 3 -313-159-964-978 انتخاب
6- رشف النصائح الایمانیه و کشف الفصائح الیونانیه
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:عائشه‌یوسف مناعی - چاپ و نشر بنیاد - دیویی: 189.1 - 538 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 1750 ریال - انتخاب
7- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 240000 ریال - 4 -723-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1