لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(194)
چاپ مجدد (301)
تالیف (3)
ترجمه (492)
تهران (443)
شهرستان (52)
كودك و نوجوان (250)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (495) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوید کاپرفیلد
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:ناصر ایراندوست - دبیر - دیویی: 823.8 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 3 -29-5955-600-978 انتخاب
2- آرزوهای بزرگ: متن کوتاه شده
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن سلیمانی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.8 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 20000 ریال - 1 -49-6742-964 انتخاب
3- اولیفر تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:رشاخالد حداد - مهرخاور - دیویی: 823.8 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
4- داستان دو شهر
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی - افق - دیویی: 823.8 - 426 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 2 -667-369-964-978 انتخاب
5- الیور تویست
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن فرزاد - افق - دیویی: 823.8 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 15000 ریال - 9 -52-6742-964-978 انتخاب
6- آرزوهای بزرگ: متن کوتاه شده
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:محسن سلیمانی - نشر افق - دیویی: 823.8 - 416 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 60000 ریال - 7 -493-369-964-978 انتخاب
7- روزگار سخت
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:حسین اعرابی - سخن - دیویی: 823 - 452 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 1750 ریال - انتخاب
8- روزگار سخت
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:حسین اعرابی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 823.8 - 488 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 650 ریال - انتخاب
9- دیوید کاپرفیلد
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:ثریا نظمی - دادجو - دیویی: 823.8 - 159 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 550 ریال - انتخاب
10- داستان دو شهر
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:گیورگیس آقاسی - انتشارات پیروز - دیویی: 823.8 - 300 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 50