لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (12)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 0 -55-7434-600-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات ایرانی مدیریت بحران در گذر زمان: فهرست از مشروطیت تا کنون (از مرداد ماه 1285 تا 1394 هجری خورشیدی)
گردآورنده:جلیل عرب‌خردمند ؛ گردآورنده:شکوفه احمدی ؛ گردآورنده:اکرم بنی‌اسدی - سپید‌جامگان آسمانی - دیویی: 658.40560955 - 312 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 6 -14-6566-600-978 انتخاب
3- مجموعه قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، ...
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550652 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 8 -62-7434-600-978 انتخاب
4- شرح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16: به همراه "قانون بیمه شخص ثالث 1347
نويسنده:احمد فراهانی ؛ نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ مقدمه:سیدحسین صفایی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 346.55086 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 205000 ریال - 4 -12-7648-600-978 انتخاب
5- مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 498 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 0 -42-8804-600-978 انتخاب
6- مجموعه کاربردی قوانین و مقررات صندوق ملی محیط زیست
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تدوين:علی سمیعی ؛ تدوين:فاطمه شفیعی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55046 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -43-8804-600-978 انتخاب
7- مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 568 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 8 -62-8804-600-978 انتخاب
8- بایسته‌های قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ نويسنده:احمد فرهانی - قانون یار - دیویی: 346.55086 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 600000 ریال - 0 -029-229-622-978 انتخاب
9- مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات زندان‌ها
تدوين:مهدی علیپور ؛ تدوين:پرویز منصوری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55035 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -41-8804-600-978 انتخاب
10- مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی
نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -63-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2