لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (8)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، جدول تطبیق مواد ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 9 -94-7434-600-978 انتخاب
2- قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -65-6747-600-978 انتخاب
3- قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -65-6747-600-978 انتخاب
4- شرح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16: به همراه "قانون بیمه شخص ثالث 1347
نويسنده:احمد فراهانی ؛ نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ مقدمه:سیدحسین صفایی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 205000 ریال - 4 -12-7648-600-978 انتخاب
5- مجموعه قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، ...
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 4 -93-6747-600-978 انتخاب
6- قانون مجازات اسلامی
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 0 -55-7434-600-978 انتخاب
7- مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه‌های مربوط
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 4000 نسخه - 30000 ریال - 3 -95-5849-964-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات ایرانی مدیریت بحران در گذر زمان: فهرست از مشروطیت تا کنون (از مرداد ماه 1285 تا 1394 هجری خورشیدی)
گردآورنده:جلیل عرب‌خردمند ؛ گردآورنده:شکوفه احمدی ؛ گردآورنده:اکرم بنی‌اسدی - سپید‌جامگان آسمانی - 312 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 6 -14-6566-600-978 انتخاب
9- شرح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16: به همراه "قانون بیمه شخص ثالث 1347
نويسنده:احمد فراهانی ؛ نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ مقدمه:سیدحسین صفایی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 200000 ریال - 6 -89-6731-600-978 انتخاب
10- مجموعه قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، ...
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 8 -62-7434-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2