لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (10)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16: به همراه "قانون بیمه شخص ثالث 1347
نويسنده:احمد فراهانی ؛ نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ مقدمه:سیدحسین صفایی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 346.55086 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 200000 ریال - 6 -89-6731-600-978 انتخاب
2- شرح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16: به همراه "قانون بیمه شخص ثالث 1347
نويسنده:احمد فراهانی ؛ نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ مقدمه:سیدحسین صفایی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 346.55086 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 205000 ریال - 4 -12-7648-600-978 انتخاب
3- قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.55068 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -65-6747-600-978 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 0 -55-7434-600-978 انتخاب
5- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشتمل بر: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، جدول تطبیق مواد ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5504 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 9 -94-7434-600-978 انتخاب
6- مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ...
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدیزاده - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.55086 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 0 -00-8804-600-978 انتخاب
7- مجموعه قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، ...
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550652 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 8 -62-7434-600-978 انتخاب
8- مجموعه کاربردی قوانین و مقررات صندوق ملی محیط زیست
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تدوين:علی سمیعی ؛ تدوين:فاطمه شفیعی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55046 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -43-8804-600-978 انتخاب
9- نمونه دادخواست‌ها و لوایح (حقوقی و کیفری)
نويسنده:رضا خانی‌گیاشی - قانون یار - دیویی: 347.55055 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 8 -91-6055-622-978 انتخاب
10- قوانین و مقررات ایرانی مدیریت بحران در گذر زمان: فهرست از مشروطیت تا کنون (از مرداد ماه 1285 تا 1394 هجری خورشیدی)
گردآورنده:جلیل عرب‌خردمند ؛ گردآورنده:شکوفه احمدی ؛ گردآورنده:اکرم بنی‌اسدی - سپید‌جامگان آسمانی - دیویی: 658.40560955 - 312 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 140000 ریال - 6 -14-6566-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2